Tworzymy Pamiętnik Sokolstwa Polskiego!

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej pracuje nad wydaniem Pamiętnika Sokolstwa Polskiego. Będzie[…]