Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Zebranie władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbędzie się 9 lutego 2019 r. w gmachu WF Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul.[…]

Wielkopolski pociąg do niepodległości

Tegoroczne obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obfitowały w wiele wydarzeń o charakterze lokalnym i wojewódzkim. Jednak dla „Sokoła” do[…]

Roman Dmowski (1864-1939)

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” miało ogromny wpływ na kształtowanie się polskiego ruchu narodowego. Legitymacje członkowskie posiadało wielu wybitnych Polaków, wśród których znajdziemy Ignacego[…]

Sokoli z Litwy w Polsce!

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Białej Wace (Litwa) wzięło udział w międzynarodowych zawodach sportowych rozgrywanych w Częstochowie. Częstochowskie zmagania Białowacka reprezentacja[…]