156. rocznica wybuchu powstania styczniowego

Uczestnicy powstania styczniowego odegrali niezwykłą rolę w szeregach Sokolstwa Polskiego. Powstańcy bardzo aktywnie włączali się w budowę powstających gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”[…]

Konkurs skoków narciarskich w Strachocinie!

Prawdziwą gratkę dla fanów skoków narciarskich przygotowali druhowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Strachocinie. Już w najbliższą niedzielę 20 stycznia 2019[…]

Sokole morsowanie w Knurowie!

TG „Sokół” Knurów organizuje wyjazd na Sokole morsowanie w zbiorniku wodnym Czechowice! Knurów to jednak nie jedyne gniazda, w którym[…]

Zjazd Rady ZTG „Sokół” w Polsce

Zebranie władz Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce odbędzie się 9 lutego 2019 r. w gmachu WF Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul.[…]

Wielkopolski pociąg do niepodległości

Tegoroczne obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego obfitowały w wiele wydarzeń o charakterze lokalnym i wojewódzkim. Jednak dla „Sokoła” do[…]

Roman Dmowski (1864-1939)

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” miało ogromny wpływ na kształtowanie się polskiego ruchu narodowego. Legitymacje członkowskie posiadało wielu wybitnych Polaków, wśród których znajdziemy Ignacego[…]