6 czerwca 2017 r.Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy i Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zorganizowało w 100. rocznicą utworzenia „Błękitnej Armii” konferencję naukową zatytułowaną „Powstanie organizacja, walki oraz powrót do Polski armii generała Józefa Hallera.”

Sala sesyjna

W 100. rocznicę

Drugim tematem poruszanym na konferencji była „Artyleria-Organizacja, Uzbrojenie i technika.” Uczestnikami byli przedstawiciele uczelni wyższych z Torunia, Olsztyna, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Sztuki Wojennej, Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie i organizacji społecznych. Tematyka wystąpień obejmowała zagadnienia dotyczące różnych aspektów dziejów „Błękitnej Armii,” jak również historii artylerii w Polsce i na świecie.

Program konferencji obejmował zagadnienia: dr GIĘTKOWSKI Mirosław Otwarcie konferencji – MWL, dr hab. RADZIWIŁŁOWICZ Dariusz Przygotowania i transport Błękitnej Armii do Polski – UW-M Olsztyn, dr hab. ŁACH Wiesław Jednostki Armii gen. J. Hallera w tworzeniu Frontu Mazowieckiego – UW-M Olsztyn, dr hab. ŁACH Halina Bezpieczeństwo i porządek publiczny w rozkazach Dowództwa Frontu Pomorskiego gen. J. Hallera na obszarach przyznanych Polsce – UW-M Olsztyn, prof. nadz dr hab. JARNO Witold 4 Dywizja Strzelców Polskich w Odessie jako element Armii Polskiej we Francji w latach 1918-1919 – Uniwersytet Łódzki , dr hab. KROTOFIL Maciej Błękitna Armia w wojnie polsko – bolszewickiej – UMK , dr BOGUCKI Andrzej Tradycja i Pamięć o gen. Józefie Hallerze i Hallerczykach w Bydgoszczy – CINSP Bydgoszcz, dr PASTUSZEWSKI Stefan Chadeckość gen. Józefa HALLAERA. Studium socjologiczno – historyczne – BSW, dr LASOTA Jacek 1 Pułk Czołgów armii gen. J. Hallera – Akademia Sztuki Wojennej, dr MAKSYMOWICZ Sławomir W służbie Marsa i Eskulapa.

Uczestnicy konferencji

Losy lekarzy Błękitnej Armii – Archiwum Państwowe w Olsztynie, dr KUBALA Krzysztof Lotnictwo Armii Hallera (1917 – 1921) i jego wpływ na francuskie początki polskiego lotnictwa wojskowego – MSP Dęblin, dr KOZŁOWSKI Roman Lotnictwo Armii Polskiej gen. J. Hallera – Muzeum Sił Powietrznych, dr ZALEWSKI Zygmunt Polski obóz szkoleniowy w Niagara-on-the-Lake ważnym czynnikiem procesu tworzenia Błękitnej Armii gen. J. Hallera, mgr ZAKRZEWSKI Paweł Rola wydziału Wojskowego Komitetu narodowego Polskiego w Tworzeniu Armii Polskiej we Francji – UW-M Olsztyn, dr hab. CENTEK Jarosław Początki niemieckiej artylerii przeciwpancernej – UMK, dr TARAS Piotr Bóg wojny na ryżowiskach. Artyleria armii USA w wojnie wietnamskiej, dr BENKEN Jan Wykorzystanie artylerii polowej do działań antypartyzanckich w Wietnamie w wybranych sprawozdaniach oficerów Wojska Polskiego z Międzynarodowej Komisji nadzoru i Kontroli – IPN Szczecin, dr RYBAK Robert Uzbrojenie artyleryjskie armii Azerbejdżanu w wojnie o Górski Karabach 1992 – 1994 – UMK, dr NADOLSKI Łukasz Zastosowanie bojowe zestawu 9K79 Toczka na Ukrainie – MWL, dr NEUBAUER Tomasz Bezpieczeństwo i ochrona dziedzictwa morskiego – artyleria – Muzeum Marynarki Wojennej, mgr inż. KRYGER Zdzisław Historia i przyszłość artylerii morskiej – Akademia Marynarki Wojennej.

(alb)

 

Źródło: Muzeum Wojsk Lądowych.

Zostaw komentarz

komentarzy