Nowe Polowe Drużyny Sokoła w Nisku i Radomyślu!

4 czerwca 2020 roku odbyło się spotkanie kadr niżańskiego i radomyskiego PDS z przedstawicielami Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich. Komendę Główną reprezentował druh Mateusz Derylak.

Spotkanie było przede wszystkim instruktażem związanym z podstawami organizowania pododdziału, gdzie poruszano tematy zgrupowań oraz ćwiczeń związanych z unitarką, jak i późniejszych szkoleń.

Na początku szkolenia unitarnego rekruci będą szkolili się z regulaminów, musztry, zasad bezpiecznego posługiwania się bronią oraz indywidualną ochroną przed środkami masowego rażenia. Poznają również historię lokalnych gniazd sokolich, Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz Polowych Drużyn Sokoła.

Zabezpieczenie dydaktyczne i materiałowe zapewni PDS ze Stalowej Woli. Odpowiedzialnymi za realizację tematów będą druhowie komendanci gniazd w Nisku i Radomyślu przy wsparciu instruktorów Komendy Głównej PDS. PDS w Nisku poprowadzi druh Mateusz Śnieg, a PDS w Radomyślu kierował będzie druh Krzysztof Dudziński.

Mateusz Derylak
Komendant Główny PDS

Zostaw komentarz

komentarzy