Sokoli w Górach Świętokrzyskich!

W minioną sobotę 13 czerwca druhowie z trzech gniazd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” z Knurowa, Marianki oraz Warszawy wraz z rodzinami[…]

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Jan Paweł II 19 sierpnia 1997 r. przyjął nadaną mu godność członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wcześniej,[…]