Program Klub 2020 za nami!

W 2020 r. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce otrzymał dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł ze środków Programu Klub[…]

Ideał męstwa w „Sokole”!

Bywa, że słowa wypowiedziane w przeszłości mają większą moc w przyszłości. Takiego znaczenia nabierają wypowiedzi Feliksa Pietrowicza, założyciela TG „Sokół”[…]

Tworzymy Pamiętnik Sokolstwa Polskiego!

Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej pracuje nad wydaniem Pamiętnika Sokolstwa Polskiego. Będzie[…]