Sokoły powróciły do Gdańska!

Siedziba gdańskiego oddziału Ligi Obrony Kraju była w czwartek, 4 kwietnia 2019 r. miejscem zebrania założycielskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im.[…]

Zaszczytna Odznaka Sokoła

Zaszczytna Odznaka Sokola to najwyższe i najstarsze odznaczenie Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Odznaczenie przyznawane jest druhnom i druhom[…]