„Sokół” wspomina swojego Świętego – 11. rocznica śmierci Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1989 r. został członkiem honorowym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wcześniej, będąc uczniem gimnazjum w Wadowicach w latach 1930-1938 ćwiczył gimnastykę w ?Sokole? pod kierunkiem prof. Czesława Panczakiewicza.

W czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. wspominał swoje więzi z ?Sokołem? mówiąc:

?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?.

 Miło nam zaprezentować krótki film z pielgrzymki Ojca Świętego, w którym Ojciec Święty przypomina swoje chwile spędzone w „Sokole”. Jan Paweł II uczynił to dwukrotnie, co może świadczyć o żywym przywiązaniu do naszej idei Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

„Sokół” we wspomnieniach Jana Pawła II

Kalendarium sokole Jana Pawła II

14 września 1933 r. Jego Świątobliwość Pius XI przyjął na audiencji Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce hrabiego Adama Zamoyskiego. W piśmie z dnia 1 listopada 1933 r. nr 127732, Sekretarz Stanu Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli po powołaniu się na pismo Prezesa Adama Zamoyskiego do Stolicy Apostolskiej podniósł, że polscy sokoli ? na wezwanie Jego Świątobliwości do wiernych ? modlili się w świątyniach o wybawienie Rosjan od bolszewików, siewców wszelkiego zła. Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli przekazał udzielone przez Ojca Świętego Prezesowi Adamowi Zamoyskiemu i wszystkim sokołom Błogosławieństwo Apostolskie.

22 września 1993 r. grupa sokołów ze Stanów Zjednoczonych, z Prezydentem Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce (Polish Falcons of America), Lawrencem R. Wujcikowskim i jego żoną, Normą, wzięła udział w mszy świętej w letniej rezydencji Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jan Paweł II przekazał sokołom błogosławieństwo oraz przyjął z rąk Lawrence?a Wujcikowskiego, wręczony z okazji 15-lecia pontyfikatu dyplom i Złoty Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

27 sierpnia 1994 r. w Poznaniu, na zebraniu zarządów Dzielnicy Pomorskiej i Dzielnicy Wielkopolsko-Śląskiej Sokoli Pomorza wystąpili z wnioskiem napisania listu, do Jego Świątobliwości Jana Pawła II, z prośbą o błogosławieństwo dla sokolstwa. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Następnie ten wniosek przedstawiono w dniu 8.10.1994 r. w Gdańsku delegatom gniazd ZTG ?Sokół? w Polsce, podczas Zlotu Związku w 100 lecie TG ?Sokół? Gdańsk. Wniosek został przez sokolstwo jednogłośnie przyjęty w formie uchwały. List został wysłany do Watykanu. W odpowiedzi na list Związku Jego Świątobliwość Jan Paweł II własnoręcznie napisał życzenia i przekazał błogosławieństwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

papiez-015Jan Paweł II

10 grudnia 1994 r. Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce przesyła Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, Namiestnikowi Chrystusowemu ? najserdeczniejsze słowa synowskiego oddania i zapewnienia o wierności i modlitewnej pamięci oraz z pokorą prosi o Błogosławieństwo Apostolskie. Z okazji szesnastolecia Pontyfikatu Jego Świątobliwości, a także zbliżających się Świąt Bożego narodzenia Polscy Sokoli składają z głębi kochających serc płynące gratulacje oraz życzenia Łask Bożych i dobrego zdrowia na dalsze długie lata.

11 listopada 1995 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Zakopanem nadało Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Prezesa Honorowego TG ?Sokół? w Zakopanem.

14 maja 1996 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? II Bydgoszcz ? Fordon Nadało Godność Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

30 czerwca 1996 r. przedstawiciele, Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Poznaniu i Zakopanem, Czesław Bernat i Stanisław Staszewski, przebywali na specjalnej audiencji w Watykanie, gdzie otrzymali błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla wszystkich druhen i druhów Towarzystwa, ich rodzin i sympatyków. Sokoli podarowali Ojcu Świętemu Dar Ofiarny ? naczynie liturgiczne i statuetkę ?Sokoła?. Sokolstwo wydało pamiątkową pocztówkę.

11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130. lecia Sokolstwa Polskiego, w Inowrocławiu, na wniosek Andrzeja Boguckiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Nadała Godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Sekretariat ZTG ?Sokół? w Polsce w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął i zakończył z powodzeniem dyplomatyczną korespondencję z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem a następnie z administracją watykańską.

15 maja 1997 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Wadowicach przyznało Godność Honorowego ?Sokoła? Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

5-6 czerwca 1997 r. odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego w Zakopanem podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca 1997 roku Zakon Rycerski Sokolstwa Polskiego ZTG ?Sokół? w Polsce w liczbie 31 sokołów, w szyku ze sztandarami i w czamarach wśród tłumu górali udali się pod Krokiew w Zakopanem na Mszę św. z papieżem. Pod Krzyżem na Giewoncie górale, a wśród nich sokoli, złożyli Hołd Papieżowi. Delegacja sokolstwa, w składzie Andrzej Bogucki i Henryk Kaczmarczyk, przekazała Dar drewnianą rzeźbę sokoła z hantlą nad mapą Polski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, bezpośrednio do Watykanu na ręce odpowiedzialnego dyrektora wraz z Dyplomem o nadaniu Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który je przyjął.

19 sierpnia 1997 r. pismem z Watykanu wystawionym przez Sekretariat Stanu, Sekcja Pierwsza ? Sprawy Ogólne, podpisanym przez Mons. L. Sandri poinformowano, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął decyzję Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce o nadaniu Członka Honorowego.

3 lipca 1998 r. podczas Zjazdu Rady Światowego Związku Sokolstwa w Koszycach na Słowacji, sokoli zrzeszeni w tej organizacji zaczęli nazywać Papieża Jana Pawła II ?Sokołem Świata?.

16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, w czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta, wyraził pięknie świadectwo swojej więzi z ?Sokołem?. Relacja ze spotkania transmitowana była na cały świat. Powiedział wtedy: ?Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do ?Sokoła? na gimnastykę. Chodziło się także do ?Sokoła? na przedstawienia?.

(alb&dm)

Zostaw komentarz

komentarzy