102 lata temu na świat przyszedł Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II i honorowy członek ZTG „Sokół” w Polsce

Jan Paweł II 19 sierpnia 1997 r. przyjął nadaną mu godność członka honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Wcześniej, będąc uczniem gimnazjum w Wadowicach w latach 1930-1938, ćwiczył gimnastykę w „Sokole” pod kierunkiem prof. Czesława Panczakiewicza. Podczas swoich pielgrzymek do Polski dwukrotnie wspominał „Sokoła”.

W czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami w Wadowicach 16 czerwca 1999 r. wspominał swoje więzi z „Sokołem” mówiąc:

Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do „Sokoła” na gimnastykę. Chodziło się także do „Sokoła” na przedstawienia.

Zachował się film z pielgrzymki Ojca Świętego, w którym Ojciec Święty przypomina swoje chwile spędzone w „Sokole”. Jan Paweł II uczynił to dwukrotnie, co może świadczyć o żywym przywiązaniu do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Kalendarium sokole Jana Pawła II

14 września 1933 r. Jego Świątobliwość Pius XI przyjął na audiencji Prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce hrabiego Adama Zamoyskiego. W piśmie z dnia 1 listopada 1933 r. nr 127732, Sekretarz Stanu Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli po powołaniu się na pismo Prezesa Adama Zamoyskiego do Stolicy Apostolskiej podniósł, że polscy sokoli – na wezwanie Jego Świątobliwości do wiernych – modlili się w świątyniach o wybawienie Rosjan od bolszewików, siewców wszelkiego zła. Jego Eminencja Eugenio Kardynał Pacelli przekazał udzielone przez Ojca Świętego Prezesowi Adamowi Zamoyskiemu i wszystkim sokołom Błogosławieństwo Apostolskie.

22 września 1993 r. grupa sokołów ze Stanów Zjednoczonych, z Prezydentem Związku Sokolstwa Polskiego w Ameryce (Polish Falcons of America), Lawrencem R. Wujcikowskim i jego żoną Normą, wzięła udział w Mszy świętej w letniej rezydencji Ojca Świętego w Castel Gandolfo. Jan Paweł II przekazał sokołom błogosławieństwo oraz przyjął z rąk Lawrence’a Wujcikowskiego, wręczony z okazji 15-lecia pontyfikatu dyplom i Złoty Krzyż Legii Honorowej Sokolstwa Polskiego w Ameryce.

27 sierpnia 1994 r. w Poznaniu, na zebraniu zarządów Dzielnicy Pomorskiej i Dzielnicy Wielkopolsko-Śląskiej Sokoli Pomorza wystąpili z wnioskiem napisania listu do Jego Świątobliwości Jana Pawła II z prośbą o błogosławieństwo dla Sokolstwa. Wniosek został jednogłośnie przyjęty. Następnie ten wniosek przedstawiono w dniu 8.10.1994 r. w Gdańsku delegatom gniazd ZTG „Sokół” w Polsce, podczas Zlotu Związku w 100-lecie TG „Sokół” Gdańsk. Wniosek został przez Sokolstwo jednogłośnie przyjęty w formie uchwały. List został wysłany do Watykanu. W odpowiedzi na list Związku Jego Świątobliwość Jan Paweł II własnoręcznie napisał życzenia i przekazał błogosławieństwo z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

10 grudnia 1994 r. Zarząd Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przesyła Jego Świątobliwości Janowi Pawłowi II, Namiestnikowi Chrystusowemu, najserdeczniejsze słowa synowskiego oddania i zapewnienia o wierności i modlitewnej pamięci oraz z pokorą prosi o Błogosławieństwo Apostolskie. Z okazji szesnastej rocznicy Pontyfikatu Jego Świątobliwości, a także zbliżających się Świąt Bożego narodzenia Polscy Sokoli składają z głębi kochających serc płynące gratulacje oraz życzenia Łask Bożych i dobrego zdrowia na dalsze długie lata.

11 listopada 1995 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Zakopanem nadało Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Prezesa Honorowego TG „Sokół” w Zakopanem.

14 maja 1996 r. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon Nadało Godność Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

30 czerwca 1996 r. przedstawiciele Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Poznaniu i Zakopanem, Czesław Bernat i Stanisław Staszewski, przebywali na specjalnej audiencji w Watykanie, gdzie otrzymali błogosławieństwo Papieża Jana Pawła II dla wszystkich druhen i druhów Towarzystwa, ich rodzin i sympatyków. Sokoli podarowali Ojcu Świętemu Dar Ofiarny – naczynie liturgiczne i statuetkę „Sokoła”. Sokolstwo wydało pamiątkową pocztówkę.

11 stycznia 1997 r., w roku Jubileuszowym 130-lecia Sokolstwa Polskiego, w Inowrocławiu, na wniosek Andrzeja Boguckiego, Rada Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce nadała Godność Członka Honorowego Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Sekretariat ZTG „Sokół” w Polsce w Bydgoszczy-Fordonie rozpoczął i zakończył z powodzeniem dyplomatyczną korespondencję z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce Arcybiskupem Józefem Kowalczykiem, a następnie z administracją watykańską.

15 maja 1997 r. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Wadowicach przyznało Godność Honorowego „Sokoła” Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II.

5-6 czerwca 1997 r. odbył się Zjazd Sokolstwa Polskiego w Zakopanem podczas Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski. 6 czerwca 1997 roku Zakon Rycerski Sokolstwa Polskiego ZTG „Sokół” w Polsce w liczbie 31 sokołów, w szyku ze sztandarami i w czamarach wśród tłumu górali udali się pod Krokiew w Zakopanem na Mszę św. z papieżem. Pod Krzyżem na Giewoncie górale, a wśród nich sokoli, złożyli hołd Papieżowi. Delegacja Sokolstwa w składzie Andrzej Bogucki i Henryk Kaczmarczyk, przekazała dar – drewnianą rzeźbę sokoła z hantlą nad mapą Polski z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, która trafiła bezpośrednio do Watykanu na ręce odpowiedzialnego dyrektora wraz z dyplomem o nadaniu Członka Honorowego Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który je przyjął.

19 sierpnia 1997 r. pismem z Watykanu wystawionym przez Sekretariat Stanu, Sekcja Pierwsza – Sprawy Ogólne, podpisanym przez Mons. L. Sandri poinformowano, że Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął decyzję Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce o nadaniu Członka Honorowego.

3 lipca 1998 r. podczas Zjazdu Rady Światowego Związku Sokolstwa w Koszycach na Słowacji sokoli zrzeszeni w tej organizacji zaczęli nazywać Papieża Jana Pawła II „Sokołem Świata”.

16 czerwca 1999 r. w Wadowicach, w czasie Pielgrzymki 5-17 czerwca do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II podczas spotkania z mieszkańcami swojego rodzinnego miasta, wyraził pięknie świadectwo swojej więzi z „Sokołem”. Relacja ze spotkania transmitowana była na cały świat. Powiedział wtedy: „Potem przeszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do „Sokoła” na gimnastykę. Chodziło się także do „Sokoła” na przedstawienia”.

Andrzej Bogucki & Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy