130-lecie powstania TG „Sokół” w Sanoku!

W sobotę 29 czerwca 2019 r. w Sanoku odbędą się uroczystości upamiętniające 130. rocznicę powstania sanockiego gniazda „Sokoła”. Można śmiało założyć, że zbliżające się obchody w Sanoku będą nie mniej udane od tych, które miały miejsce pięć lat temu.

„Sokół” w Sanoku

Powołanie „Sokoła” w Sanoku zainicjował w 1888 r. dyrektor gimnazjum Karol Petelenz wraz z lekarzem miejskim dr. Karolem Zaleskim i starostą powiatowym sanockim Leonem Studzińskim. 28 czerwca 1889 r. ukonstytuował się pierwszy stały Wydział (Zarząd) TG „Sokół” w Sanoku.

Członkowie „Sokoła” wszystkie swoje działania organizowali z myślą o odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Niestety na skutek działań wojennych w latach 1914 – 1917 zawieszono działalność. Jednak jeszcze na początku wojny członkowie sanockiego „Sokoła” wstąpili do Legionu Wschodniego przy „Sokole-Macierzy” we Lwowie, który przemieszczono w kierunku zachodnim do Mszany Dolnej, gdzie Legion rozwiązano, a większość legionistów wcielono do armii austriackiej.

Sokolnia w Sanoku, dzisiaj Dom Sokoła

W 1918 r. powstało Państwo Polskie. Odradzał się również sanocki „Sokół”. Przejęcie władzy z rąk austriackiego zaborcy nastąpiło na przełomie października i listopada 1918 r. przy znaczącej pomocy członków „Sokoła”, a zwłaszcza jego prezesa dh. Adama Pytla, który wraz z kpt. Antonim Kurką, kpt. Franciszkiem Stokiem, dh. Marianem Szajną oraz burmistrzem miasta Sanoka dh. dr. Pawłem Biedką udali się do koszar by przejąć władzę. Z budynku „Sokoła” 1 listopada 1918 r. wyszły na ulice miasta pierwsze polskie patrole wojskowe.

Program obchodów:
9.30 – Przyjęcie Delegacji Sokolich – Dom Sokoła (Oranżeria)
10.10 – Przejście pod pomnik Patrona Sokolstwa Polskiego gen. Tadeusza Kościuszki i złożenie kwiatów,
10.35 – Przejście do Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku,
11.00 – Msza święta,
12.00 – Przejście pod Dom Sokoła,
12.15 – Hymn Narodowy, odsłonięcie i poświęcenie Tablicy upamiętniającej DRUHÓW ZASŁUŻONYCH DLA „SOKOŁA” I SANOKA, umieszczonej na ścianie frontowej Domu Sokoła,
12.30 – Występ orkiestry,
12.40 – Przejście do „Klubu Górnika”,
13.00 – Odśpiewanie Hymnu Sokolego,
13.05 – Powitanie przybyłych Gości,
13.15 – Odznaczenia,
13.20 – Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursów,
13.30 – Przedstawienie filmu,
13.40 – Wyświetlenie filmu pt.: »130-lecie sanockiego „Sokoła” – 1889-2019«,
14.20 – Wystąpienia Gości,
14.35 – Część artystyczna,
14.50 – Przejście do Oranżerii,
15.00 – Dyskusja i zakończenie.


Zostaw komentarz

komentarzy