150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego! Z tej okazji w Lublinie publicznie czytano dzieła wybitnego Polaka!

Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? miało duży wpływ na kształtowanie się polskiego ruchu narodowego, legitymacje członkowskie posiadało wielu wybitnych polityków narodowych m.in. Roman Dmowski, który w latach 1895-1897 był członkiem ?Sokoła-Macierzy? we Lwowie, a w latach 1927-1935 gniazda Poznań-Śródmieście. Z tej okazji prezentujemy zdjęcie Dmowskiego i Balickiego z 1912 r. w lokalu ?Sokoła? w Warszawie, które zostało zamieszczone na okładce ?Przewodnika Gimnastycznego >>Sokół<<? w styczniu 1939 r. W sposób szczególny 150. rocznicę urodzin Dmowskiego uczczono w TG „Sokół” w Lublinie, który wziął udział w akcji czytania dzieł wielkiego Polaka i Sokoła!

Roman Dmowski

Lublin czyta Dmowskiego

Na stronie organizatorów mogliśmy przeczytać: W tym roku, 9 sierpnia mija 150. rocznica urodzin Romana Dmowskiego. Jako działacze Obozu Narodowo-Radykalnego czujemy się w obowiązku szerzyć pamięć o tym wybitnym Polaku. Poprzez akcję uliczną chcemy zainteresować postacią R. Dmowskiego szczególnie te osoby, które jego myśli społeczno-politycznej nie znają, lub opierają wiedzę na błędnych opiniach. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina i okolic do wspólnego świętowania tej okrągłej rocznicy.

PGS

Pierwszy z prawej Roman Dmowski

Z tej okazji organizatorzy przygotowali szereg akcji towarzyszących m.in.  zaproszono gości oraz działaczy lokalnych środowisk patriotycznych, którzy czytali wybrane fragmenty z publicystyki R. Dmowskiego. Dodatkowo wystąpił lokalny bard: Jarosław Konowałek. Dla 3 chętnych osób, które zgłosiły się do czytania dzieł Dmowskiego przygotowano ciekawe, patriotyczne nagrody sponsorowane przez Fundację Niepodległości. Ponadto w dniach 4-9 sierpnia przygotowano 10% zniżki dla każdego, kto zechce kupić dowolną książkę R. Dmowskiego w księgarni Instytutu Edukacji Narodowej (ul. 3 Maja 22).

Wielki patriota i wybitny publicysta

Roman Dmowski jest autorem wielu książek i artykułów prasowych, które stały się wykładnią życia dla wielu działaczy narodowych. Dla przypomnienia prezentujemy kilka najbardziej znanych cytatów pochodzących z dzieł Dmowskiego.

„Jestem Polakiem więc mam obowiązki polskie: są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka. Bo im szersza strona mego ducha żyje życiem zbiorowym narodu, tym jest mi ono droższe, tym większą ma ono dla mnie cenę i tym silniejszą czuję potrzebę dbania o jego całość i rozwój”.

„Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu”.

„Wielki naród, jak już było gdzie indziej powiedziane, musi nosić wysoko sztandar swej wiary. Musi go nosić tym wyżej w chwilach, w których władze jego państwa nie noszą go dość wysoko, i musi go dzierżyć tym mocniej, im wyraźniejsze są dążności do wytrącenia mu go z ręki”.

Sejm RP upamiętnił Romana Dmowskiego

W lipcu 2014 r. Sejm RP  podjął uchwałę upamiętniającą Dmowskiego:

?W 150. rocznicę urodzin oraz 75. rocznicę śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża najwyższe uznanie dla dorobku i działalności twórcy i przywódcy ruchu narodowego, którego zaangażowanie w obronę niepodległości Polski na arenie międzynarodowej przyczyniło się do odbudowania Państwa Polskiego. Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd wybitnemu mężowi stanu, sygnatariuszowi Traktatu Wersalskiego, ministrowi spraw zagranicznych, który dobrze przysłużył się Ojczyźnie?.

Damian Małecki

Zostaw komentarz

komentarzy