20 lat PTG „Sokół” w Dobrkowie!

Impulsem do powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. św. Jana Pawła II było kazanie wygłoszone na Mszy św. dnia 30 VIII 1998 r. przez naszego rodaka ks. Prałata Władysława Szewczyka . Tematem przewodnim kazania było „ Rola i znaczenie patriotyzmu w obecnych czasach”. W ten oto sposób ks. Prałat Wł. Szewczyk stał się inicjatorem powstania Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dobrkowie.

Na Jasną Górę – Dobrków 2018 r.

Powstanie

Na spotkaniu w Szkole Podstawowej w Dobrkowie 18 października 1998 r. zostało powołane do życia PTG „ Sokół” w Dobrkowie. Prezesem został wybrany druh Józef Wolański. Funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego. Działalność nowego Towarzystwa została oparta na tradycjach, historii i sposobie działalności PTG „ Sokół”, które powstało w 1867 r. we Lwowie. Przez pierwsze lata Towarzystwo działało jako Filia Tarnowskiego gniazda sokolego. Jednak po kilku latach wspólnej działalności odłączyło się od tarnowskiego „Sokoła”, by rozpocząć samodzielną działalność.

Wjazd „Sokoła” z Dobrkowa na Jasną Górę

Obecnie Towarzystwo liczy 50 druhów i 2 członków honorowych. Swoją działalność gniazdo prowadzi na kilku płaszczyznach. To przede wszystkim płaszczyzna religijna, patriotyczna, sportowa oraz turystyczna.

Religia

Poczynając od roku 1998 cyklicznie organizowany jest w styczniu spotkanie opłatkowe, które gromadzi wszystkie organizacje działające przy parafii oraz jej mieszkańców. Druhowie niezwykle aktywnie włączali się w organizacje uroczystości religijnych m.in. Peregrynacje Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w 2001 r., uroczystości związane z Jubileuszem 650-lecia istnienia parafii oraz inne uroczystości.

W tegorocznej pielgrzymce na Jasną Górę wzięła udział rekordowa liczba uczestników

Towarzystwo włączyło się także w organizację i przygotowanie pobytu w miejscowej parafii młodzieży z Ukrainy w 2001 r. oraz młodzieży z Republiki Czeskiej, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, aby spotkać się z Papieżem Franciszkiem. Od dwóch lat gniazdo pomaga w organizacji pobytu rowerowych pielgrzymów z Ukrainy, którzy podążają do tronu Jasnogórskiej Pani. Na przełomie września i października 2012 r. powstał pomnik patrona – św. Jana Pawła II. Fundatorem pomnika był ks. prałat Władysław Szewczyk. Od tego momentu druhowie troszczą się o pomnik oraz jego otoczenie.

Patriotyzm

Działalność patriotyczna to przede wszystkim udział w uroczystościach i akademiach związanych z historią Polski, a także regionu. To również organizacja i udział w spotkaniach modlitewnych przy pomniku św. Jana Pawła II w ostatnią niedzielę maja i w października. 11 września 2016 r. miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń w historii istnienia PTG „Sokół” im. św. Jana Pawła II w Dobrkowie. Z inicjatywy ks. prałata Szewczyka oraz prezesa Wolańskiego został ufundowany sztandar Towarzystwa. Fundatorami sztandaru byli: ksiądz prałat Władysław Szewczyk, ksiądz proboszcz Stanisław Jędrzejczyk, księża rodacy oraz druhowie „Sokoła” z Dobrkowa. Od tego momentu sztandar jest obecny na wszystkich uroczystościach religijnych i patriotycznych.

Druhowie gniazda z Dobrkowa ze sztandarem. Od lewej stoją: Prezes – Józef Wolański, Robert Gierałt i v-ce prezes – Krzysztof Psioda

Patriotyzm to także pamięć o tych, którzy swoje życie poświęcili dla Ojczyzny. W tym kontekście warty przypomnienia jest 3-dniowy rowerowy wyjazd do Lwowa w 2012 r. Był to nie tylko powrót do korzeni, ale przede wszystkim chęć złożenia hołdu wszystkim bohaterom spoczywającym ma Cmentarzu Łyczakowskim. Także kilka lat później, w roku 2016 kilku druhów Towarzystwa wyruszyło do Chodla na spotkanie z działaczami organizacji Wolność i Niezawisłość z okolic Poniatowej, aby uczcić niezłomnych bojowników z Armii Krajowej. Rok wcześniej druhowie podążając na rowerach do Ostrej Bramy w Wilnie (z Akcją Katolicką Rzeszów) oddali hołd zamordowanym Polakom spoczywającym na Cmentarzu w Katyniu.

Delegacja gniazda na cmentarzu we Lwowie

Działalność sportowa

Oczkiem w głowie Sokołów jest piłka siatkowa. To właśnie w tej dyscyplinie gniazdo co roku odnosi duże sukcesy, zarówno na etapie gminnym jak i powiatowym (na XIV edycji 12 razy druhowie zostali mistrzami, a dwukrotnie zajęli II miejsce). Spore sukcesy Towarzystwo odnosi też w kolarstwie amatorskim. Na tym polu szczególnie wyróżnia się druh Tadeusz Szewczyk, który w 2013 r. ukończył zawody na III miejscu w V Etapie Wyścigu CHALLENGE MASTERS organizowanego na Słoną Górę przez PZKOL, a także III miejsce w I Mini Klasyku w swojej kategorii wiekowej. Co więcej od wielu lat druhowie z powodzeniem reprezentują barwy sokole na Tour de Pologne dla amatorów.

Działalność turystyczna – pielgrzymki rowerowe

Należy zdecydowanie podkreślić, że działalność turystyczna łączy się ściśle ze sferą duchową i patriotyczną. Od 2007 r. Towarzystwo organizuje rowerowe pielgrzymki do największych polskich sanktuariów, ale i rajdy rowerowe do miejsc związanych z historią Polski. Kilku druhów regularnie, wraz z Akcją Katolicką Rzeszów, pielgrzymuje do Miejsc Świętych na terenie całej Europy. Nie sposób tu nie wspomnieć druha Roberta Gierałta, dla którego ukoronowaniem trudu pielgrzymiego była Rowerowa Pielgrzymka do Fatimy w Portugalii na obchody 100-lecia Objawień Fatimskich w 2017 r., czy Roberta Skiby, który w 2018 r. przez Medjugorie i San Giovani Rotundo dojechał rowerem do Monte Casino, by złożyć hołd poległym Polakom.

Poświęcenie sztandaru PTG „Sokół” Dobrków

Pierwszym dużym wyjazdem gniazda była pielgrzymka rowerowa do Częstochowy w dniach 23-25 sierpnia 2007 r., która zapoczątkowała cykliczne pielgrzymki na Jasną Górę. Na trasę I Pielgrzymki wyruszyło 9 pielgrzymów, aby w roku 2018 na trasę XII Pielgrzymki wyruszyło ich już 115. Obecnie gniazdo realizuje cykliczne pielgrzymki do Sanktuarium w Tuchowie, Dębowcu, Starym Sączu i Licheniu. Oprócz wyjazdów druhowie zaznaczają swoją obecność na uroczystościach rocznicowych związanych z wiarą i historią, m.in. obchody 1050- lecia Chrztu Polski w Gnieźnie, a także podczas obchodów 100- lecia Objawień Fatimskich w polskiej Fatimie na Krzeptówkach w Zakopanem.

Ponadto druhowie dojechali na rowerach do Kalwarii Pacławskiej, Kodnia. Byli też w Opactwie Benedyktyńskim na Św. Krzyżu. Nie można pominąć również tego, że podążając śladami patrona – św. Jana Pawła II – dwukrotnie pojechali rowerami odwiedzając miejsca nierozerwalnie związane z życiem i działalnością Jana Pawła II,  m.in. Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską. Natomiast na Franciszkańskiej 3 modlili się w prywatnej kaplicy Biskupów Krakowskich. Tej samej, w której Msze św. odprawiali trzej następcy św. Piotra – św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Papież Franciszek.

Przed Bazyliką Mniejszą w Dębowcu

Kilku druhów towarzystwa regularnie uczestniczy z Akcją Katolicką Rzeszów w pielgrzymkach „Z Giewontu na Hel” oraz do najsłynniejszych sanktuariów europejskich jak Ostra Brama w Wilnie i Watykan. Nie sposób tutaj wymienić wszystkich inicjatyw Towarzystwa i jego druhów, ale niewątpliwie do sukcesów gniazda można zaliczyć także pracą licencjacką, która powstała w 2009 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Mirosława Ponczka na wydziale Wychowania Fizycznego pt. „Kultura fizyczna w działalności gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dobrkowie koło Pilzna (Zarys dziejów 1998- 2008).

Rok 2018 to także 20-lecie istnienia Towarzystwa. Rocznica przyczyniła się do niezwykle bogatego sezonu rowerowego, w trakcie którego odprawiono Mszę św. w intencji Towarzystwa, a przy ognisku podsumowano dotychczasową działalność.

druhowie Alicja Psioda, Kazimierz Kipa

Zostaw komentarz

komentarzy