30. rocznica reaktywowania TG „Sokół” w Warszawie

W trakcie corocznego spotkania druhowie TG „Sokół” w Warszawie świętować będą 30-lecie wznowienia działalności swojego gniazda. W trakcie uroczystości zaplanowanych na 14 stycznia przekazany zostanie nowy drzewiec do sztandaru TG „Sokół” w Warszawie ufundowany przez potomków rodziny Kościówko (p. Michał Kalinowski). Okolicznościowy list do uczestników spotkania wystosował również prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki.

Pierwsze gniazdo

Uroczystości odbędą się dla upamiętnienia pierwszej rejestracji gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na terenie Polski, która nastąpiła 10 stycznia 1989 r. Rejestracja „Sokoła” warszawskiego umożliwiła w konsekwencji działalność szeregu pozostałych towarzystw sokolich z terenu całej Polski, które wkrótce także wznowiły działalność. Jeszcze w tym samym roku reaktywował się Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Największe trudności przy rejestracji, której 30. rocznica minęła 10 stycznia, dotyczyły administracji warszawskiej. Zarejestrowanie organizacji na podstawie przedwojennego statutu okazało się w tym wypadku niemożliwe. W związku z tym postanowiono przyjąć statut organizacji krzewienia kultury fizycznej. Po roku starań wydano zgodę na rejestrację. W komitecie reaktywującym gniazdo znalazło się wielu przedwojennych członków „Sokoła”, m.in. druhny Wisława Noskiewicz, Barbara Dębicka i Hanna Dybowska-Zielinska, które największe sukcesy osiągały w łonie „Sokoła Warszawskiego” gniazdo Grażyna.

Druh Zbigniew Okorski, prezes i jeden z założycieli gniazda TG „Sokół” w Warszawie (stoi na pierwszym planie w amarantowej koszuli)

Odrodzenie

Włączenie się w działalność gniazda wielu jeszcze przedwojennych Sokołów, było szczególnie cenne, ponieważ posiadali oni wiedzę o organizacji działającej przed wybuchem wojny. Ogółem przez warszawskiego „Sokoła” przewinęło się około 70 osób, które były członkami organizacji w okresie międzywojennym.

Nowe stowarzyszenie skupiło się na wychowaniu fizycznym, kształceniu patriotycznym i szkoleniu wojskowym. Z jego szeregów w ciągu 30 lat wyszło wielu wybitnych przedstawicieli samorządu, społeczników i działaczy sokolich. Od momentu reaktywacji aż do dzisiaj na jego czele stoi druh Zbigniew Okorski, który w latach 1989-1999 pełnił także funkcję prezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy