79. rocznica bitwy pod Brwinowem

W minioną niedzielę prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki na zaproszenie prezesa TG „Sokół” w Brwinowie druha Jana Członkowskiego uczestniczył w obchodach 79. rocznicy bitwy pod Brwinowem. Obchody zakończyła wieczorna inscenizacja bitwy.

Delegacja TG „Sokół” w Brwinowie składająca kwiaty pod pomnikiem poległych. W środku prezes ZTG „Sokół” w Polsce druh Damian Małecki

Bitwa na przedpolach Warszawy

W niedzielne przedpołudnie odbyły się oficjalne uroczystości związane z 79. rocznicą bitwy pod Brwinowem, która została stoczona 12 września 1939 r. O godz. 10.30 została odprawiona uroczysta msza św. w kościele pw. św. Floriana. Po niej zgromadzeni przeszli przed pomnik 36. pułku piechoty Legii Akademickiej. Licznie przybyli żołnierze, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych, instytucji, stowarzyszeń oraz mieszkańcy. Tradycyjnie w obchodach Dni Brwinowa wzięli udział żołnierze 3 batalionu zmechanizowanego z Trzebiatowa pod dowództwem ppłk. Sylwestra Kowalskiego oraz 36 dywizjon rakietowy OP z Mrzeżyna, a także reprezentacja partnerskiego Trzebiatowa z burmistrzem Józefem Domańskim oraz przewodniczącym rady Janem Kaniewiczem na czele.

Goście na uroczystościach

Wśród gości przybyłych na uroczystość był senator RP Konstanty Radziwiłł oraz reprezentująca marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika – Agnieszka Kuźmińska, która przekazała medal „Pro Mazovia” dla przewodniczącego rady miejskiej w Brwinowie Sławomira Rakowieckiego. Przybyli też kombatanci z Brwinowa i Warszawy – Batalion „Ruczaj” Warszawskiego Korpusu AK oraz druh Damian Małecki, prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Hołd poległym

Przed pomnikiem poświęconym pamięci żołnierzy 36 pp Legii Akademickiej kwiaty złożyli: w imieniu mieszkańców i władz samorządowych – burmistrz Arkadiusz Kosiński, przewodniczący rady miejskiej Sławomir Rakowiecki, żołnierze, kombatanci oraz honorowi obywatele: ppłk Waldemar Kruszyński oraz por. Stanisław Rumianek i delegacje: władz samorządowych z Trzebiatowa, żołnierzy 3 batalionu zmechanizowanego z Trzebiatowa oraz 36 dywizjonu rakietowego OP z Mrzeżyna, starostwa oraz rady powiatu pruszkowskiego, młodzieży szkolnej, klubu radnych powiatu „Dobro Wspólne”, Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej im. Wacława Wernera, Brwinowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Melioracyjnej Spółki Wodnej Brwinów, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Towarzystwa Przyjaciół Brwinowa, harcerzy ZHR, brwinowskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Szansa”, Stowarzyszenia Projekt Brwinów oraz Komitetu Prawo i Sprawiedliwość. Na zakończenie oficjalnych uroczystości pokaz musztry wojskowej dali żołnierze z Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z Poznania.

Źródło: brwinow.pl
Foto.: brwinow.pl

Zostaw komentarz

komentarzy