Agnieszka Mirkiewicz i Stanisław Zaborniak uhonorowani!

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego dla uczczenia 100. rocznicy powstania Polskiego Związku Lekkiej Atletyki był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. W 100-lecie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Uroczystości stały się okazją do wręczenia odznaczeń prof. Stanisławowi Zaborniakowi, prezesowi TG „Sokół” Uniwersytet Rzeszowski oraz dr hab. Agnieszce Mirkiewicz, autorce licznych opracowań dotyczących historii „Sokoła”.

Grzegorz Bielec, wiceprezes ZTG „Sokół” w Polsce w trakcie wręczania odznaczenia prof. Stanisławowi Zaborniakowi

100 lat PZLA

Tego dnia w auli Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentowane zostały początki organizowania się pierwszego polskiego związku sportowego, które zilustrował prof. dr hab. Stanisław Zaborniak: Utworzenie pierwszego Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w Krakowie 11 października 1919 r., oraz jego struktur terenowych w 1922 r. w rocznicę 100-lecia.

W drugim wystąpieniu mgr Mieczysław Doskocz – prezes Rzeszowskiego Komitetu Olimpijskiego przypomniał: Utworzenie Polskiego Komitetu Igrzysk Olimpijskich w Krakowie, 12 października 1919 r. oraz ukazał dorobek olimpijczyków z Podkarpacia. W dyskusji i wspomnieniach podsumowującej prezentowaną problematykę wystąpili zaproszeni goście. Spotkanie rocznicowe zakończyło zwiedzanie lekkoatletycznej 6-torowej hali (w budowie).

Agnieszka Mirkiewicz (druga od prawej) oraz Stanisław Zaborniak (czwarty od prawej). Między nimi druh Grzegorz Bielec

Na zakończenie obchodów uhonorowani zostali dr hab. Agnieszka Mirkiewicz i prof. Stanisław Zaborniak. Zaszczytną Odznakę Sokoła w imieniu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wręczył druh Grzegorz Bielec, wiceprezes Związku. Prof. Zaborniak to wieloletni działacz TG „Sokół” w Rzeszowie, autor licznych opracowań, wykładów i spotkań o tematyce sokolej. Dr hab Agnieszka Mirkiewicz jest autorką kilku ważnych publikacji historycznych, m.in. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w II Rzeczypospolitej (1918-1939), Okręg rzeszowski Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1895-1939) oraz Zarysu dziejów sokolstwa słowiańskiego (1862-1939).

ZOS

Zaszczytna Odznaka Sokola to najwyższe i najstarsze odznaczenie organizacyjne Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce przyznawane od okresu międzywojennego. W przeszłości jego kawalerami byli m.in. Ignacy Jan Paderewski, gen. Józef Haller i Roman Dmowski. Obecnie przyznawane jest druhnom i druhom najbardziej zaangażowanym w działalność organizacyjną i sportową w TG „Sokół”.

Zaszczytna Odznaka Sokoła

źródło: wf.ur.edu.pl

Zostaw komentarz

komentarzy