Bal Sokoła w Szamotułach!

Już po raz drugi Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Szamotułach organizuje Bal Sokoła. Tym razem druhowie szamotulskiego gniazda zapraszają 2 marca do Restauracji Rycerskiej w Szamotułach. W przeszłości Bale Sokoła i zabawy taneczne były nieodłącznym elementem integrującym gniazda. Najczęściej były też źródłem dodatkowych dochodów sokolich Towarzystw, m.in. poprzez organizowane loterie i zbiórki. W tradycję tę wpisuje się gniazdo TG „Sokół” w Szamotułach.

TG „Sokół” w Szamotułach

Reaktywowało działalność 15 stycznia 2017 r. Na czele odrodzonego gniazda stanął druh Sławomir Hazak. Odradzające się gniazdo wspiera ks. Marcin Kostka – kapelan Sokolstwa Polskiego. Ważną częścią działalności gniazda jest upamiętnianie działaczy „Sokoła” zamordowanych przez Niemców w masowej egzekucji w okolicznych lasach kobylnickich.

(dm)

Zostaw komentarz

komentarzy