Błękitna Armia – przypominamy film z 14 lipca 1918 r.

Błękitna Armia (nazwa pochodzi od koloru francuskich mundurów), powstała dzięki staraniom „Sokołów” – Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, którzy działali w imieniu Komitetu Narodowego Polskiego.

Ogromne zasługi dla utworzenia Armii miał również prezes Polskiego Zachodnioeuropejskiego Związku Sokolego druh Wacław Gąsiorowski, który działał na rzecz utworzenia Błękitnej Armii we Francji i USA. Dzięki dekretowi prezydenta Francji z 4 czerwca 1917 r. ochotnicy mogli masowo napływać do specjalnie w tym celu utworzonych obozów wojskowych we Francji. Swój udział w utworzeniu Armii Hallera mieli również polscy jeńcy wojenni przebywający w obozach jenieckich państw alianckich. Armia Hallera stanowiła najlepiej wyszkoloną i uzbrojoną część tworzącego się Wojska Polskiego. Na pierwszym filmie widoczny 1. Pułk Strzelców Polskich w większości składający się z ochotników z Ameryki.

 

Błękitna Armia w 1918 r.

Błękitna Armia w 1919 r.

Zostaw komentarz

komentarzy