Brązowy Krzyż Zasługi dla druha Piotra Mazura!

12 grudnia 2017 r. podczas ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych dh Piotr Mazur odebrał Brązowy Krzyż Zasługi z rąk wojewody lubelskiego prof. Przemysława Czarnka. Odznaczenie zostało mu przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za zasługi w działalności społecznej, za propagowanie wychowania obywatelskiego i patriotycznego młodzieży, za zasługi  w działalności na rzecz rozwoju  i upowszechniania sportu, za działalność społeczną i charytatywną.

Druh Piotr Mazur (z lewej) i wojewoda Przemysław Czarnek

Działalność w „Sokole”

Piotr Mazur to wieloletni działacz Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, w którym pełni funkcję sekretarza. Jest także członkiem zarządu Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Ponadto instruktorem strzelectwa sportowego i kierownikiem sekcji strzeleckiej TG Sokół w Lublinie. Z inicjatywy druha Mazura w 2005 r. zostało reaktywowane Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie, które za swój cel powzięło wychowanie młodego pokolenia w duchu tradycji i patriotyzmu. W ramach tej działalności prowadzi zajęcia sportowa wraz z działaniami formacyjnymi. W zajęciach TG Sokół w Lublinie obecnie regularnie bierze udział ponad 200 dzieci i młodzieży. Druh Mazur  zainicjował działalność proobronną w ramach Polowych Drużyn Sokolich. Jest także pomysłodawcą Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich o Puchar Żołnierzy Wyklętych, organizowanych od 2011 r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest organizatorem rajdów ku czci żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących na terenie Lubelszczyzny. Warto dodać, że obecny wojewoda lubelski, który wręczał odznaczenie od Prezydenta RP jest też członkiem założycielem reaktywowanego w 2005 r. gniazda TG Sokół w Lublinie.

Brązowy Krzyż Zasługi z legitymacją

Oddany społecznik

Piotr Mazur działa jako prezes oddziału lubelskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Pełni także funkcję wiceprezesa okręgu lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i przewodniczącego  Sądu Koleżeńskiego ZŻ NSZ, z którym współpracuje od lat 90. Jest współorganizatorem dorocznych konferencji naukowych dla nauczycieli poświęconych adaptacji klasycznej pedagogiki do dzisiejszych realiów organizowanych przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. Publikuje w periodykach patriotycznych i katolickich.

Druh Piotr Mazur w towarzystwie osób odznaczonych

Od czasów licealnych angażuje się społecznie. Jest organizatorem szeregu spotkań, konferencji i wykładów o tematyce historycznej. Uczestniczy w akcjach charytatywnych na rzecz Polaków na Kresach. Jako członek redakcji bierze udział w przygotowaniu kwartalnika Cywilizacja i dwumiesięcznika Służyć Prawdzie wydawanych przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej – czasopism poświęconych klasycznej pedagogice i filozofii. Z IEN współpracuje od 1997. Jest członkiem rady fundacji Centrum Kultury i Tradycji Wiedeń 1683.

Odznaczenia wręczone w urzędzie wojewódzkim

Za działalność na rzecz upamiętniania podziemia niepodległościowego został odznaczony medalem Pro Patria, a także medalem 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych, a także krzyżem 25-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Cała nasza redakcja Druhowi Piotrowi serdecznie gratuluje!

 

Foto.: Dzięki uprzejmości Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Zostaw komentarz

komentarzy