Broń dla Sokoła!

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie prowadzi największą w skali całego kraju Polową Drużynę Sokoła. Nic zatem dziwnego, że w gnieździe istnieje duże zapotrzebowanie na broń. W związku z tym druhowie z Lublina prowadzą zbiórkę środków na zakup uzbrojenia. Każdy z nas może dzisiaj zrobić druhom znakomity prezent na Święta Bożego Narodzenia wspierając zbiórkę!

Zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup dodatkowych jednostek broni palnej. Potrzebne są karabiny w kalibrach .223/.308., 7,62x39mm i .22. Pistolety o kalibrach 9mm i .22 oraz strzelby gładkolufowe. Jest to niezbędne do rozwoju naszego stowarzyszenia i realizacji obranych celów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ideą, historią i codzienną działalnością!– zachęcają lubelscy druhowie.

150. rocznica

W tym roku obchodzimy 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Założone dnia 7 lutego 1867 r. we Lwowie, jest najstarszą polską organizacją sportowo-wychowawczą. Ideę stowarzyszenia wyraża hasło „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Towarzystwo przyczyniło się do rozwoju kultury fizycznej i polskiego sportu. Sokolstwo odegrało istotną rolę w powstaniu harcerstwa polskiego i wskazało drogę ku organizowaniu się Polaków.

Od początku propagowanie przez „Sokołów” tężyzny fizycznej szło w parze z działalnością niepodległościową, co znalazło potwierdzenie w powszechnym udziale druhów „Sokoła” w Legionach Polskich, Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, innych jednostkach zbrojnych, a także w powstaniu wielkopolskim w 1918 r. oraz powstaniach śląskich 1919-1921.

Najwybitniejsi Polacy

Przez 150 lat z „Sokołem” związało się wielu najwybitniejszych Polaków, m.in. Roman Dmowski, gen. Józef Haller, czy Wojciech Korfanty. Członkami honorowymi „Sokoła” byli Ignacy Jan Paderewski i Jan Paweł II.

Po II wojnie władze komunistyczne wielokrotnie odmawiały rejestracji stowarzyszenia, dlatego organizacja działała poza granicami Polski. Działalność w kraju wznowiła zaraz po upadku komunizmu w 1989 r. Tak jak dawniej działacze sokoli przyczyniają się do szerzenia patriotyzmu oraz postaw patriotycznych i obywatelskich wśród kolejnych pokoleń Polaków prowadząc działalność sportową, kulturalną oraz proobronną w Polsce i za granicą.

Potrzebne wsparcie

Dlatego teraz po szeregu inicjatyw związanych z uczczeniem 150. rocznicy chcemy pójść o krok do przodu. Pierwszy raz organizujemy zbiórkę na rzecz Sokolstwa, do tej pory finansowaliśmy naszą działalność ze środków własnych i wygranych projektów ministerialnych. Mając na uwadze misję jaką postawili przed nami nasi protoplaści, czujemy zobowiązanie do rozwoju Towarzystwa a w nim Polowych Drużyn Sokolich. Jako lubelskie gniazdo posiadamy możliwość zakupu i korzystania z broni palnej. Zgodnie z naszym statutem i prowadzoną działalnością chcemy zakupić dodatkowe jednostki karabinków, pistoletów i strzelb. Obecnie posiadamy dwa karabinki AK, dwa pistolety centralnego zapłonu 9mm, trzy karabinki bocznego zapłonu i jeden pistolet bocznego zapłonu.

Wśród naszej kadry są:
Pedagodzy
Instruktorzy strzelectwa, pływania, samoobrony
Ratownicy pola walki
Żołnierze
Nurkowie

Za zebrane środki zakupione będą:
– karabiny w systemie AK kalibru 7,62x39mm
– karabinki samopowtarzalne bocznego zapłonu
– karabin w kalibrze .223 lub .308
– pistolety centralnego zapłonu kalibru 9mm
– pistolety bocznego zapłonu
– strzelby
– dodatkowe wyposażenie tj.: kabury, ładownice, kamizelki, hełmy, sprzęt do ratownictwa medycznego, fantomy szkoleniowe do reanimacji itp.

Polowe Drużyny Sokole

Od 1912 roku działamy na rzecz przeszkolenia wojskowego narodu polskiego. Pomóż nam w naszej misji. Naszym priorytetem jest zebranie środków na sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć i dalsze szkolenia w ramach stowarzyszenia. Mamy świadomość naszego położenia w Europie, braku powszechnego przeszkolenia wojskowego i zagrożeń dnia codziennego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu podczas współpracy z funkcjonariuszami różnych służb, żołnierzami i Ministerstwem Obrony Narodowej, jesteśmy przekonani o słuszności podejmowanych inicjatyw. Prosimy o pomoc w realizacji naszej zbiórki!

Informujemy, że istnieje możliwość wsparcia projektu za pomocą płatności poza portalem zrzutka.pl w formie elektronicznego lub tradycyjnego przelewu bankowego. Poniżej dane do przelewu:

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie
ul. Plażowa 920-620 Lublin
Nr konta: 95 1020 3150 0000 3102 0037 2359
W tytule przelewu prosimy dopisać: Darowizna na broń

Zostaw komentarz

komentarzy