Dariusz Wandolski z odznaczeniem ministra sportu!

W czwartek, 22 czerwca br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród nagrodzonych brązową Odznaką „Za Zasługi dla Sportu” znalazł się druh Dariusz Wandolski z TG „Sokół” w Bukówcu Górnym.

Dariusz Wandolski przez 25 lat prowadził grupę pn. UKS „Sokolik”, którą założył w 1995 i kierował nią do 2021 r. W ramach tej działalności przygotowywał pokazy gimnastyczno-akrobatyczne dzieci i młodzieży na różne wydarzenia sportowe. Ponadto przygotował setki zawodników do zawodów akrobatycznych (szczebel powiatowy i międzywojewódzki), w których jego podopieczne zajmowały czołowe miejsca w skokach na ścieżce. Przez 25 lat współpracował w tym zakresie z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” w Bukówcu Górnym i Urzędem Gminy we Włoszakowicach, by lepiej rozwijać zarówno warsztat, jak i działalność sportową podopiecznych.

Przez szereg lat organizował obozy kondycyjne, zajęcia w wakacje i ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, by wciąż podnosić i utrzymywać ich wysoki poziom sprawności. W latach 2000-2010 powstał również projekt cheerleaders, w ramach którego przygotowywał dziewczęta do pokazów i zawodów, podczas których odnosiły spore sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i na mistrzostwach Polski.

Dariusz Wandolski (z prawej) i wojewoda wielkopolski Michał Zieliński

Przez wiele lat nieodpłatne prowadził zajęcia podczas ferii zimowych pod hasłem: „mały sport – wielka radość”. Prowadził dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, przygotowujące uczniów do zawodów sportowych (lekkiej atletyki, piłki nożnej, piłki ręcznej), od szczebla gminnego po ogólnopolski.

Przez ponad 25 lat pracy i działalności społecznej przeszkolił kilka tysięcy dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach i konkurencjach. Nie sposób wymienić wszystkie sukcesy, które osiągnęli jego podopieczni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wiele z tych aktywności wykonywał całkowicie bezinteresownie.

Zostaw komentarz

komentarzy