Dębicki Sokół. Znana i mniej znana historia

Wszystkich amatorów historii „Sokoła” na pewno zainteresuje wiadomość, że niedawno ukazała się monografia poświęcona historii powstania i działalności Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dębicy autorstwa Jana Swóła. Poniżej publikujemy fragment recenzji publikacji autorstwa prof. Kazimierza Kraja. Czytelników naszego portalu zachęcamy do zakupu niniejszej pozycji.


Monografia autorstwa Jana Swóła (…) będzie cennym wkładem w badania nad historią Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Po drugie, jest istotnym wkładem w badania nad historią Dębicy. Po trzecie, przedstawia historię rozwoju sportu w mieście oraz znaczenie rywalizacji sportowej dla wychowania, edukacji (w tym edukacji patriotycznej) oraz socjalizacji młodego, ale i starszych pokoleń. Po czwarte, autor jasno wskazuje, że nauka wymaga wiedzy, ale również rzetelności, uczciwości, odnoszenia się do faktów, wnikliwej weryfikacji źródeł. Po piąte, autor wskazuje i udowadnia, że narzędzia stosowane np. w kryminalistyce, są jak najbardziej przydatne i do wykorzystania w badaniach historycznych. Po szóste, monografia ma walory edukacyjne, gdyż pozwala czytelnikowi nie tylko poznać historię sokoła, ale również w przystępny i naturalny sposób zapoznać się z metodologią pracy naukowej. (…)

Monografia pt. Dębicki Sokół, znana i mniej znana (może nieznana – rec.) historia, jest dziełem wartościowym pod względem merytorycznym. Stanowi znaczący wkład w poznanie historii TG „Sokół”, historii Dębicy i historii sportu w mieście. Szacunek budzi odwaga autora, który z własnej woli podjął się tak trudnego zadania, z założeniem, że będzie kontynuował w kolejnym dziele.

Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że książka powinna ukazać się na rynku czytelniczym, gdyż oprócz przekazania cennej wiedzy ma do odegrania także znaczącą rolę w promocji miasta, z którym silnymi więzami jest związany autor. Ponadto będzie stanowić przykład rzetelnego naukowego opracowania, pisanego w sposób niezwykle przystępny, co świadczy o wiedzy oraz naukowych i literackich kwalifikacjach autora.

Zostaw komentarz

komentarzy