dh Tomasz Stańko odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski!

Drogie Druhy i Druhowie mamy niezwykłą przyjemność i zaszczyt poinformować, iż druh Tomasz Stańko ? prezes Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, w dniu 11 listopada 2015 r. został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za ?za wybitne zasługi w działalności na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży?.

ITO_2439_m

11 listopada 2015 w Belwederze

W biogramie druha prezesa Tomasza Stańko opublikowanym na stronie kancelarii Prezydenta RP czytamy m.in.

Tomasz STAŃKO, z wykształcenia mgr fizyki, nauczyciel szkół średnich w Lublinie. W czasie studiów na UMCS (1984-1989) w latach 1980-1990 członek nast. instruktor niezależnego harcerstwa w Lublinie, które w tym czasie funkcjonowało pod różnymi nazwami, ale identyfikowane określeniem ?Zawiszacy?. Po rejestracji  w 1990 r. organizacja nosiła nazwę Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ?Zawisza?. Pełnione funkcje: drużynowy, hufcowy, komendant kilkunastu obozów harcerskich letnich i zimowych. W 2005 r. jeden z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, którego jest instruktorem i prezesem do chwili obecnej. Organizator imprez o charakterze patriotyczno ? proobronnym w tym rajdów, obozów, ćwiczeń strzelania, walki wręcz, survivalu, wspinaczek itp. oraz imprez kulturalno – oświatowych. Od czterech lat kieruje rozbudową Polowej Drużyny Sokoła, która obecnie liczy na Lubelszczyźnie około 200 osób. Drużyna ta prowadzi profesjonalne szkolenia wojskowe młodzieży starszej (powyżej 16 roku życia). Od 2007 r. organizator corocznego obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (50-70 uczestników). TG ?Sokół? z jego inicjatywy organizuje szereg imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych i tradycję AK wśród młodzieży Lubelszczyzny (konkursy wiedzy, rajdy szlakiem podziemia, prelekcje) we współpracy z IPN, Tow. Nauk. KUL oraz stowarzyszeniami kombatanckimi.

tomasz-stanko-2015mDruh Tomasz Stańko – prezes TG Sokół w Lublinie

Uzasadnienie nadania Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski dh. Tomaszowi Stańko: ?W 2005 r. jeden z inicjatorów reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Lublinie, którego jest instruktorem i prezesem do chwili obecnej. Organizator imprez o charakterze patriotyczno-proobronnym w tym rajdów, obozów, ćwiczeń strzelania, walki wręcz, survivalu, wspinaczek itp. oraz imprez kulturalno-oświatowych. Od czterech lat kieruje rozbudową Polowej Drużyny Sokoła, która obecnie liczy na Lubelszczyźnie około 200 osób. Drużyna ta prowadzi profesjonalne szkolenia  wojskowe młodzieży starszej (powyżej 16 roku życia). Od 2007 r. organizator corocznego obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (50-70 uczestników). TG ?Sokół? z jego inicjatywy organizuje szereg imprez upamiętniających Żołnierzy Wyklętych i tradycję AK wśród młodzieży Lubelszczyzny (konkursy wiedzy, rajdy szlakiem podziemia, prelekcje)?.

ITO_2436_m

Odznaczenie otrzymane przez dh. Tomasza Stańkę jest również niezwykle istotne dla całego Sokolstwa w Polsce – przypomina o naszym istnieniu i po raz pierwszy od kilku lat pozwala wyjść z cienia innych organizacji i stowarzyszeń. Nasza redakcja składa dh. Tomaszowi Stańko najszczersze gratulacje, a Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie podziękowania za uhonorowanie pracy wszystkich działaczy sokolich z Polski i ze świata w osobie druha Tomasza Stańki.

Zostaw komentarz

komentarzy