Druh Wojciech Mielniczenko dla portalu wSokole.pl [nasz wywiad]

Specjalnie dla naszego portalu druh Wojciech Mielniczenko, który 25 stycznia br. odebrał nominację na Zastępcę Komendanta Głównego, opowiada o tym, czym jest dla niego działalność w „Sokole” oraz co dla niego oznacza wejście do Komendy Głównej Polowych Drużyn Sokolich.

Kiedy zaczęła się Druha przygoda z „Sokołem”?
Kontakty z Sokołem pamiętam od roku 2011 natomiast pierwszy raz brałem udział w zgrupowaniu PDS wiosną 2013.

Dlaczego właśnie „Sokół”?
Wybrałem działalność w TG Sokół w Lublinie głównie poprzez możliwość rozwijania pasji i zainteresowań, związanych, jak wtedy myślałem, z pracą w służbach mundurowych.

Czym dzisiaj zajmuje się stowarzyszenie? Czy szkolenia te są dzisiaj jeszcze potrzebne?

Organizowane przez nasze gniazdo zgrupowania Polowych Drużyn Sokolich zawsze były na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Ponadto do Sokoła rzadko trafia się przypadkowo, spójna i moim zdaniem właściwa linia ideologiczna organizacji przekonywała mnie do pracy nad sobą oraz na rzecz gniazda. Tak pozostało do dziś,
nasza działalność opiera się na szkoleniu młodzieży oraz dorosłych z dziedzin związanych z obronnością państwa, zajęciach sportowych, zaangażowaniu w życie społeczne i kształceniu elity narodowej. Widzę ogromną potrzebę w realizacji dotychczasowych zadań jakie sobie postawił zarząd gniazda kilka lat temu. Uzupełniamy braki wynikające z
obecnej podstawy programowej w szkołach, pomagamy w przygotowaniach do podjęcia pracy w służbach i wojsku. Kształtujemy charaktery młodzieży, która obecnie odczuwa wielki deficyt autorytetów moralnych i wzorców do naśladowania w życiu codziennym. Staramy się wpoić wartości, które pozwolą na prawidłowy rozwój emocjonalny zgodnie z hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. Dzięki obecności odpowiednich osób na mojej drodze rozpocząłem realizację marzeń, które jak się później okazało zaowocowały rozwijaniem możliwości gniazda i zrzeszonych w nim Sokołów.

Druh Wojciech Mielniczenko odbiera nominację z rąk prezesa Związku Damiana Małeckiego

Jakie uprawnienia Druh posiada?
Po powstaniu klubu strzeleckiego w ramach TG Sokół w Lublinie postarałem się o zdobycie pozwolenia na broń. Jestem pierwszą osobą, która dopięła swego w ramach klubu, a w tym momencie po przejęciu kierownictwa nad klubem ponad 35 druhów i druhen już planuje iść moim śladem w roku 2020. Uważam to za swój osobisty sukces. Czuję się również w obowiązku powiedzieć jakie możliwości dało mi lubelskie gniazdo – odbyłem szkolenie ratownika pola walki w WCKMed w Łodzi, kurs dowódców drużyn w SPWL w Poznaniu, kurs płetwonurka P1 wraz ze specjalizacjami, wiele szkoleń z zakresu strzelectwa, ratownictwa, dowodzenia, survivalu czy technik linowych, a wszystko to pod okiem
instruktorów z elitarnych jednostek.

Co wejście do Komendy Głównej oznacza dla Druha?
Dołączenie do Komendy Głównej PDS jest dla mnie wielkim zaszczytem, traktuję to jako ogromną rezerwę zaufania jakim obdarzył mnie Zarząd.

Jakie są Druha plany na najbliższe miesiące?
Moim celem będzie przeniesienie własnych doświadczeń i wiedzy, aby
każdy druh „Sokoła” mógł osiągnąć minimum to samo co ja i skorzystać z możliwości jakie daje bycie częścią sokolej rodziny. Na najbliższe miesiące planuje wizytację w gniazdach zainteresowanych szkoleniami, realizację planu szkoleń, rozwój klubu strzeleckiego oraz podnoszenie kwalifikacji i umiejętności członków PDS.

Dziękuję za rozmowę.

Zostaw komentarz

komentarzy