Druh Wojciech Zrayko, skarbnik zarządu ZTG „Sokół” w Polsce, ożenił się!

Jego wybranką jest Aleksandra Grąbczewska, doktorantka na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W minioną sobotę w związek małżeński wstąpił druh Wojciech Zrayko, członek ścisłego kierownictwa  Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Państwo młodzi Aleksandra i Wojciech Zrayko w towarzystwie delegatów Związku

W ślubie i uroczystościach weselnych udział wzięli przedstawiciele ścisłych władz Związku, na czele z prezesem ZTG „Sokół” w Polsce druhem Damianem Małeckim, a także druh Zbigniew Okorski, prezes honorowy ZTG „Sokół” w Polsce oraz wieloletni członek zarządu głównego druh Jan Członkowski. Uroczystość zaślubin w rycie trydenckim odbyła się w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusku. Przyjęcie weselne, które poprzedził toast na dziedzińcu zamku w Pułtusku, odbyło się w Sali Maneż Domu Polonii u stóp zamku. Małżonkowie poznali się w 2011 r., cztery lata później nastąpiły zaręczyny.

Poczet sztandarowy przed ceremonią ślubną. Od lewej druhowie: Zbigniew Okorski, Jan Członkowski, Damian Małecki i Wojciech Zrayko

Państwo Młodzi

Aleksandra Grąbczewska-Zrayko –  jest absolwentką lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie doktoryzuje się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Pochodzi z Pułtuska, ze starego i zasłużonego dla Rzeczpospolitej rodu szlacheckiego (Grąbczewscy h. Nałęcz). Interesuje się szeroko rozumianą kulturą, w wolnym czasie maluje.

Druh Wojciech Zrayko od 2017 r. pełni funkcję skarbnika Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Jest także prezesem TG „Sokół” w Bytomiu. Ponadto zasiada w zarządzie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połudnowo-Wschodnich, jest filistrem honoris causa Polskiej Korporacji Akademickiej Silesia Superior oraz sekretarzem oddziału śląskiego Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. W przeszłości zasiadał w Radzie Politycznej Prawicy Rzeczypospolitej oraz pełnił funkcję prezesa Młodzieży Rzeczypospolitej (młodzieżówka Prawicy RP). Posiada uprawnienia płetwonurka, żeglarza, strzelca i ratownika WOPR.

Poczet wystawiło Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brwinowie

Foto.: Malachite Meadow

 

Zostaw komentarz

komentarzy