Druh Zbigniew Okorski uhonorowany!

1 lipca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim miała miejsce uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Wśród odznaczonych Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości znalazł się druh Zbigniew Okorski, prezes honorowy Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Osoba dla organizacji sokolej niezwykle zasłużona i powszechnie znana. Odznaczenie wręczył Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Konstanty Radziwiłł odznacza Zbigniewa Okorskiego

Zbigniew Andrzej Okorski (ur. 3 stycznia 1954) – pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych i społecznikowskich. Studiował weterynarię i historię sztuki. Pracował przez kilkanaście lat w pracowni konserwacji malarstwa oddziału warszawskiego Pracowni Konserwacji Zabytków, brał udział w odbudowie Zamku Królewskiego (Odznaka Budowniczego Zamku), pracach konserwatorskich w Pałacu w Wilanowie, Łazienkach Królewskich, Belwederze, w dworku Chopina w Żelazowej Woli, zamku i kolegiacie w Pułtusku, Trybunale Lubelskim, Rynku Starego Miasta w Warszawie i przy wielu innych obiektach w kraju i za granicą. Członek Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Reaktywował działalność TG „Sokół” w Warszawie, które jako pierwsze w Polsce zostało zarejestrowane 10 stycznia 1989 roku, otwierając drogę do rejestracji innych towarzystw na terenie całego kraju. Został jego prezesem i funkcję tę sprawuje do dziś. Po rejestracji 1 marca 1990 roku ZTG „Sokół” w Polsce, został jego pierwszym prezesem. Funkcję tę pełnił przez 10 lat, następnie, objął stanowisko wiceprezesa. W 2017 roku zaszczycony tytułem prezesa honorowego.

Konstanty Radziwiłł i Zbigniew Okorski

Był inicjatorem działalności proobronnej Związku i stworzył system szkolenia wojskowego. W 1992 roku (ponownie w 1995) podpisał porozumienia o współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, tworząc podstawy prawne do współpracy z wojskiem. Następnie zawarł porozumienie z Obroną Cywilną. W wyniku jego starań ZTG „Sokół” w Polsce został objęty patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W oparciu o „Sokoła” warszawskiego zorganizował wzorcowy system szkolenia wojskowego, powołując Polową Drużynę Sokolą, comiesięczne szkolenia wojskowe połączone ze strzelaniem w jednostce wojskowej w Modlinie, letnie obozy wojskowo-traperskie na Poligonie Drawskim oraz ogólnopolskie Centralne Obozy Wojskowo-Sportowe ZTG „Sokół” w Polsce w jednostce wojskowej w Czerwieńsku (kierował nimi osobiście). Zadaniem obozu w Czerwieńsku było szkolenie kadr dla Polowych Drużyn Sokolich. Drużyna przygotowana na tym obozie zajęła drugie miejsce na Centralnych Zawodach Obronnych MON.

Jako instruktor „Sokoła” prowadził lekcje przysposobienia obronnego i obozy dla liceów katolickich. Jako prezes Związku utrzymywał stałe kontakty i współpracę ze strukturami administracji publicznej, w szczególności z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Obrony Narodowej, Urzędem Kultury Fizycznej i Turystyki, Ministerstwem Sportu, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarią Prezydenta, Biurem ds. Młodzieży Urzędu Rady Ministrów, Parlamentem, jak również innymi organizacjami: młodzieżowymi, sportowymi, proobronnymi.

Był członkiem władz Polskiej Rady Młodzieży, Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich i innych. Był członkiem Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP i Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży. Uczestniczył też w „Programie Specjalnym” polsko-ukraińskim, dotyczącym współpracy i wymiany młodzieży. W 1992 roku zorganizował centralne obchody jubileuszowe z okazji 125-lecia „Sokoła” na Zamku w Warszawie, w 1997 roku, z okazji 130-lecia „Sokoła” – dużą wystawę w Muzeum Niepodległości pt. „Czołem Ojczyźnie, Szponem Wrogowi”, poświęconą działalności niepodległościowej Towarzystwa, a w 2005 roku, z okazji 100-lecia założenia „Sokoła” w zaborze rosyjskim – wystawę w Muzeum Historycznym Miasta Warszawy i konferencję naukową w Wilnie.

Odznaczeni w trakcie ceremonii

Był organizatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń sportowych, proobronnych, patriotycznych i naukowych, w tym również o zasięgu międzynarodowym. Prowadził działalność na rzecz Polaków mieszkających poza granicami kraju, między innymi utrzymywał współpracę z organizacjami „Sokoła” na emigracji (USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Niemcy). Inspirował i wspierał tworzenie „Sokoła” wśród Polaków mieszkających na wschodzie (Litwa, Ukraina, Białoruś). Angażował się w różnego rodzaju działania pomocowe dla Polaków na wschodzie, między innymi organizował pobyty wakacyjne dla młodzieży z Litwy i Ukrainy, zbiórkę książek itp. Współdziałał z księdzem Sobkowiakiem (prezesem „Sokoła” w Niemczech) w działaniach na rzecz utworzenia „Kongresu Polonii Niemieckiej”.

Przyznano mu szereg odznaczeń: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Zasłużony dla Obronności Kraju (srebrny i złoty), Miecze Hallerowskie od Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Legia Honorowa Polskiego „Sokoła” w Ameryce (brązowa, srebrna, złota), Legia Honorowa Związku „Sokołów” Polskich w Wielkiej Brytanii ( brązowa, srebrna, złota ), Medal Jubileuszowy Duszpasterstwa Akademickiego (brązowy), Krzyż Służby Niepodległości, Odznaka Honorowa Działacza Opozycji Antykomunistycznej, Złota Odznaka Pamiątkowa PKZ.

Foto.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Zostaw komentarz

komentarzy