Druhna Helena Szczepaniak odznaczona przez Prezydenta RP

Druhna Helena Szczepaniak, prezeska Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Brodnicy, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Ceremonia odznaczeń odbyła się w gmachu Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy.

Złoty Krzyż Zasługi nadawany przez Prezydenta RP

Druhna Helena Szczepaniak doceniona została przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę. O tym, że zasługuje na tak wysokie odznaczenie, dała dowód całym swoim życiem. Cieszę się, że to mnie przypadł zaszczyt wnioskowania o to odznaczenie – napisał po ceremonii odznaczeń Damian Małecki, prezes ZTG „Sokół” w Polsce.

Helena Szczepaniak

Ukończyła Technikum Handlowe w Grudziądzu. Od roku 1969 prowadziła nieodpłatnie przez 22 lata poradnię rodzinną przy parafii pw. Św. Katarzyny w Brodnicy. W 1991 r. wraz z matką reaktywowały działalność TG „Sokół” w Brodnicy, następnie wraz z matką prowadziły organizację. Po śmierci matki w 1996 r. przejęła funkcję prezesa TG „Sokół” w Brodnicy, którą sprawuje społecznie do dziś.

Druhna Helena Szczepaniak ze Złotym Krzyżem Zasługi

Helena Szczepaniak zgromadziła wokół siebie wielu działaczy, wśród których znaleźli się członkowie organizacji „Sokoła” sprzed wojny. W okresie jej działalności przez stowarzyszenie przeszły setki młodych ludzi oraz grono naczelniczek, które szkoliły dzieci. W związku z uroczystościami 700-lecia Brodnicy w 1998 r. rozpoczęła starania pozyskania sztandaru gniazda. Dzięki czemu gniazdo wzbogaciło się o sztandar, który służy stowarzyszeniu do dziś. Przekazanie sztandaru odbyło się w uroczystej oprawie, którą rozpoczęła Msza św. na brodnickim rynku przy udziale licznej publiczności i wielu innych pocztów sztandarowych. Wszyscy zasłużeni oraz radni rady miasta wbijali gwoździe.

Pod kierunkiem Heleny Szczepaniak działalności Sokoła nabierała tempa, wszystkim uroczystościom patriotycznym towarzyszył poczet sztandarowy TG „Sokół”. Ponadto organizowała dziesiątki spotkań i wieczorów patriotycznych, m.in. pokazy gimnastyczne i wieczornice patriotyczne, w których przez lata uczestniczyło kilka tysięcy młodych ludzi. Jednak największym osiągnięciem Heleny Szczepaniak było zorganizowanie międzynarodowego Zlotu Sokoła w Brodnicy, na który przybyli druhowie z całej Polski oraz z Litwy i Ukrainy. Zlot odbył się na stadionie miejskim w obecności licznej publiczności.

Druhna Helena (w środku) w towarzystwie druha Andrzeja Boguckiego z Bydgoszczy

Za swoją działalność Helena Szczepaniak została odznaczona „Krzyżem Pamiątkowym Związku Sokołów Polskich” dnia 31.03.2001 r. Podczas pielgrzymki do Częstochowy Sokołów Kujaw i Pomorza Helena Szczepaniak otrzymała w sali Rycerskiej ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej za swoją 12 letnią działalność. Może się także pochwalić licznymi podziękowaniami od władz Miasta i Powiatu Brodnicy.

Wszystkie organizowane wydarzenia i uroczystości Heleny Szczepaniak upamiętniła na stronach obszernych kronik (do wglądu), które liczą dzisiaj kilka tysięcy stron. Choroba przerwała jej działalność na 12 lat, jednak pomimo choroby podjęła usilne starania wznowienia działalności stowarzyszenia, dzięki czemu w 2018 r. nastąpiła reaktywacja działalności. W związku z tym 16 października 2018 r. odbył się pierwszy od lat Zlot, na którym wystąpiło ponad 100 dzieci z brodnickich szkół w obecności setek mieszkańców Brodnicy oraz przedstawicieli władz Miasta, posłów i zaproszonych gości.

Helena Szczepaniak jest osobą powszechnie znaną i szanowaną za swoją działalność.

Zostaw komentarz

komentarzy