Druhna Maria Marciniak, najstarsza sokolica w Polsce, skończyła 104 lata!

Druhna Maria Marciniak jest druhną Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie. Pomimo sędziwego wieku, chętnie dzieli się wspomnieniami i nie ma żadnych trudności z wyrecytowaniem kilku wierszy o „Sokole”.

Druhna Maria Marciniak (pierwsza od prawej) w otoczeniu rodziny. Drugi od prawej druh Zygmunt Sołtysik. Od lewej Wanda Wojciechowski i Lucyna Kowalska

W 2017 r., kiedy druhna Maria obchodziła 100. rocznicę urodzin, druhowie Danuta i Zygmunt Sołtysikowie w imieniu TG „Sokół” w Lesznie przekazali okolicznościowe życzenia Jubilatce.

Maria Marciniak (Z domu Kowalska) urodziła się 5 marca 1917 r. w Jabłonnej k. Rydzyny. W 1940 r. wyszła za maż za Mieczysława Marciniaka, jednego z założycieli leszczyńskiej mleczarni. Zamieszkali przy ulicy Grodzkiej w Lesznie. Druhna Maria większość życia, w tym młodość, spędziła w Lesznie.

Druhna Maria Marciniak

Do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie należała przed II wojną światową. W Lesznie spędziła większość swojego życia. W połowie lat 80-tych wyjechała do córki do Poznania, gdzie przebywa do dziś. Druhna Maria cieszy się dobrym zdrowiem. W utrzymaniu kondycji pomaga jej pogoda ducha, o której przekonać się mogą wszyscy jej goście.

Życzenia w mieniu prezesa oraz wszystkich członków TG „Sokół” w Lesznie złożyła podczas rozmowy telefonicznej druhna Danuta Sołtysik, siostrzenica Jubilatki.

Zostaw komentarz

komentarzy