Dzień Pamięci Sokoła

8 października w Pradze odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia z 1941 roku, kiedy na rozkaz Reinharda Heydricha aresztowano ponad 900 członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, uroczystości miały ograniczony charakter.

Tablica upamiętniająca zamordowanych członków „Sokoła”

W trakcie obchodów, które miały miejsce w historycznym Domu Tyrsza w Pradze – pierwszej siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, upamiętnione zostały ofiary tych aresztowań. Wydarzenie od lat przyciąga uwagę mediów w Czechach oraz wśród bratnich organizacji sokolich na całym świecie, które w tym roku ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii w obchodach nie mogły wziąć udział.

Polska inicjatywa

Mając na uwadze powagę święta oraz to, że podobne aresztowania i mordy miały miejsce przez cały okres okupacji niemieckiej w innych państwach Europy Wschodniej, także w Polsce, Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce wyszedł z inicjatywą ustanowienia Dnia Pamięci Sokoła w Czechach międzynarodowym świętem. Propozycja ta ma zostać przedstawiona przez druha prezesa Damiana Małeckiego podczas najbliższego zjazdu World Sokol Federation (Światowej Federacji Sokoła). Pierwotnie zjazd ten miał odbyć się w trakcie Światowego Zlotu Sokolstwa w Lublanie (Słowenia) w czerwcu 2020 r., jednak ze względu na epidemię został odłożony. W zastępstwie delegaci państw z całego świata otrzymali korespondencję zachęcającą do poparcia inicjatywy z Polski. O wynikach tych starań będzie jeszcze informować.

Pamięci Sokołów

8 października to w historii „Sokoła” w Czechach dzień, w którym przypomina się działaczy zamordowanych w czasie II wojny światowej. Dzień Pamięci Sokoła został ustanowiony przez czeski parlament w 2019 r. W tym roku po raz pierwszy odbyły się międzynarodowe uroczystości upamiętniające wydarzenia z 8 października 1941 r. Tego dnia na polecenie Reinharda Heydricha uwięzionych zostało ponad 900 członków „Sokola” z Czech, którzy następnie znaleźli się w obozach koncentracyjnych. Wielu z nich straciło następnie życie. Wydarzenie to miało sparaliżować opór i społeczeństwo czeskie, którego liderami było wielu sokołów.

Składanie kwiatów pod tablicą pomordowanych sokołów

Foto. Ceska Obec Sokolska

Zostaw komentarz

komentarzy