Formowanie i organizacja Polowej Drużyny Sokoła

Założenie Polowej Drużyny Sokoła wiąże się z zebraniem osób chętnych do działania w takiej strukturze. Pomysł musi być nagłośniony w mediach i portalach społecznościowych. Termin i miejsce spotkania muszą być podane w mediach, a media po spotkaniu muszą uzyskać informację zwrotną o zawiązaniu takiej grupy – o tym jak założyć Polową Drużynę Sokoła oraz jak ją prowadzić pisze dla naszego portalu druh Marek Kasperski, komendant Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie.

PDSNaszywka Polowych Drużyn Sokoła

Początek

Polowa Drużyna Sokoła jest inicjatywą oddolną osób zainteresowanych utworzeniem Obrony Terytorialnej w swojej ?małej Ojczyźnie”. Spotkanie musi wyłonić liderów, najlepiej osoby ze stosownym doświadczeniem bojowym i uprawnieniami instruktorów z dziedzin potrzebnych w szkoleniu PDS. Drużyną kieruje komendant, a dla zapewnienia ciągu szkoleń tworzy się tzw. pion szkolenia do którego trafiają instruktorzy i Druhowie dysponujący stosowną wiedzą. Dobrą praktyką będzie jasne określenie na początku kierunku, w jakim ma się posuwać szkolenie. Pamiętać należy, że działalność PDS to działania prowadzone w konkretnym społeczeństwie lokalnym, więc treningi taktyczne, strzeleckie itd. muszą iść w parze z pomocą przedmedyczną czy podstawami wiedzy z zakresu pożarnictwa. Wypadki i pożary się zdarzają i tutaj Druhowie też muszą zadziałać szybko, sprawnie i w pełni profesjonalnie. Takie podejście zapewni przychylne nastawienie społeczności lokalnej i w przyszłości zapewni napływ chętnych.

Awans

Druhowie średnio co kilka miesięcy są oceniani i część z nich uzyskuje możliwość dostania się do pionu szkolenia – wymóg formalny to wiedza, umiejętności i zaangażowanie w działania PDS. Odstąpienie od używania stopni wojskowych nie sprawia, że nie istnieje hierarchia, bo ta wynika z działań grupy. Rekrut jest bacznie obserwowany, obserwowana  jest jego działalność i po pewnym czasie (czas ten nie jest określony – unikamy w ten sposób zapału do działania tylko by zyskać „coś tam”) dostaje prawo noszenia beretu i barw PDS i staje się pełnoprawnym członkiem grupy. Dzielenie grupy na plutony, czy drużyny z pewnością ma sens w chwili gdy dysponujemy zapleczem osobowym, inaczej nie jest to pożądana praktyka, bo prowadzi do groteskowych sytuacji związanych z liczbą osób w drużynach czy plutonach.

marek-kasperski
komendant PDS Leszno druh Marek Kasperski

Musztra

Szkolenie musi być realizowane w oparciu o minimum musztry (jest ona niezbędna przy uroczystościach), podstawowe informacje o siłach zbrojnych, sojuszniczych czy wrogich (te informacje Druhowie pozyskują indywidualnie).

Szkolenia strzeleckie

Kolejnym etapem szkolenia jest wyszkolenie strzeleckie – realizowane najlepiej w oparciu o konkretne konspekty lub plany szkoleń. Podstawy budowy broni, celowania itd. W konsekwencji strzelanie bojowe na broni ostrej z uwzględnieniem norm jakie panują w armii czy policji. Plany szkoleń i gotowe kompleksowe opracowania do szkolenia strzeleckiego są dostępne na stronach szkół wojskowych oraz szkół policji – przy szkoleniu strzeleckim należy korzystać z instruktorów wojskowych i policyjnych celem uzyskania najlepszych wyników szkolenia.

Szkolenie taktyczne

Kolejnym etapem szkolenia jest przejście do szkolenia taktycznego – jakkolwiek pojęcie taktyki nie rozróżnia kolorów: ?czarna”, ?zielona”, ?czerwona” czy ?niebieska” – należy przeplatać działania w terenie leśnym z działaniami w terenie zurbanizowanym. Szkolenia takie są świetną okazją do wplecenia w nie pracy na mapie, wyznaczania azymutu oraz wykorzystania elementów wyszkolenia strzeleckiego (poruszanie się z bronią, praca na przesłonach itd.). Istotne jest stopniowanie trudności w szkoleniach. Analogicznie z postępem w/w szkoleń odbywają się szkolenia z pomocy przedmedycznej czy dalej z podstaw TCCC. Wszystko to tworzy bardzo konkretny zasób wiedzy i umiejętności jakie nabywają Druhowie.

PDS logo na białym tle

Certyfikaty

Bardzo ważne jest by Druh z PDS miał możliwość uzyskania uprawnień i certyfikatów (np. KPP, uprawnienia instruktorskie, skoczka spadochronowego). Uprawnienia te dają Druhowi szukającego pracy w wojsku lub policji dodatkowe szanse na przyjęcie, a prócz tego podnoszą prestiż grupy. Koszta szkoleń tego typu można pokrywać ze środków pozyskanych przez PDS w ramach różnych programów lub prywatnych sponsorów.

Umundurowanie

Częsty kłopot to ujednolicenie umundurowania i wyposażenia – tutaj warto pamiętać o tym w jakim terenie działamy i prozaicznie jakie mundury są najtańsze oraz najłatwiejsze do zdobycia. Nasz PDS używa wz.2010 i oporządzenia w kolorze zielonym zaś szczegółowe jego elementy wynikają z indywidualnych potrzeb Druhów – wspólnym mianownikiem są apteczki, którymi dysponuje każdy Druh.

Uzbrojenie to broń posiadana na podstawie stosownych pozwoleń lub karabinki pcs, ale użytkowane są też repliki z uwzględnieniem ich ograniczeń.

Współpraca

PDS nie zamyka się na współpracę z innymi organizacjami, jednak nie robi nic na siłę. Druhowie organizując wspólne szkolenie z jakąś zaprzyjaźnioną jednostką dysponują już stosowną wiedzą i umiejętnościami. Działanie takie wskazuje na profesjonalizm grupy i pozwala na swoiste wyrobienie ?marki” wśród podobnych grup. Ciekawą opcją rozwoju grupy i poszerzenia wiedzy jest zaproszenie instruktorów z fundacji czy firm komercyjnych – tutaj wspólnym mianownikiem musi być fachowość i doświadczenie szkolących. Szkolenia tego typu najlepiej organizować raz na kwartał i następnie zdobytą wiedzę utrwalać. Plusem tego rozwiązania jest poszerzenie wiedzy, podniesienie poziomu umiejętności, ale bez dodatkowego obciążenia finansowego dla Druhów, gdyż takie szkolenia są bardzo kosztowne. Ominięciem tych kosztów jest pozyskanie jako członków PDS oraz członków wspierających operatorów wojskowych lub funkcjonariuszy innych służb. Nie mniej warto uczyć się od każdego, gdyż określoną sytuację taktyczną inaczej rozwiąże SPAP, a inaczej wojsko i na bazie tych dwóch rozwiązań można wybrać najbardziej stosowne dla PDS. Uwzględniając uwarunkowania naszego rejonu, nasz PDS walkę w terenie zurbanizowanym trenuje pod kątem działań parapolicyjnych, z wykorzystaniem elementów taktyki antyterrorystycznej. Działania w terenie zalesionym są szkoleniem, gdzie korzystamy z wiedzy operatorów jednostek specjalnych wojskowych.

Proces szkolenia dostosowany do druhów

Proces szkolenia musi uwzględnić bardzo ważną rzecz – mianowicie to kto jest członkiem grupy. Jeśli są to osoby pracujące należy uwzględnić to, że mają pracę, często rodziny więc optymalnie założone są dwa dni w miesiącu na szkolenie. Częstsze treningi są oddolną inicjatywą Druhów i wynikają z ich wolnego czasu. Inna sytuacja gdy mamy młodzież, która dysponuje większą ilością czasu wolnego – tutaj jednak pojawia się problem, jaki rodzaj treningu jest odpowiedni dla tej młodzieży, a na jaki mają jeszcze czas.

Krasnystaw 1druh Tomasz Stańko na czele podległych sobie oddziałów PDS

Stałość ? imprezy cykliczne

Bardzo dobrą praktyką jest organizowanie imprez cyklicznych w zależności od zasobów i środków: mogą być to marsze, zawody strzeleckie lub łączone konkurencje; tutaj wszystko jest uzależnione od możliwości PDS. W organizowaniu tych imprez warto wspierać się sponsorami czy pisać projekty dla pozyskania środków z miasta. Cykliczność spotkań, zawodów i turniejów mogą stanowić podstawę funkcjonowania stowarzyszenia.

Media

Bardzo ważna jest praca z mediami, tak aby społeczność lokalna na bieżąco była informowana o działaniach PDS, ale co najważniejsze, by mogła też w nich uczestniczyć. Ważne jest też promowanie PDS przez organizowanie szkoleń z jednostkami PDS czy innymi organizacjami proobronnymi. Szkolenia te muszą zawierać element wymiany informacji i temu służą, a co najważniejsze, jest to okazja do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń.

Umowa z MON

W planowaniu działania PDS istotne jest wykorzystanie możliwości jaki daje podpisanie umów o współpracy z MON i wskazanie konkretnych jednostek wojskowych. Dobrą praktyką jest umówienie się na spotkanie z dowódcą jednostki i omówienie z nim możliwości, jakie dana jednostka ma i jakie wsparcie może nam zaoferować. Świadczy to o rzeczowej ocenie sytuacji i znajomości realiów funkcjonowania sił zbrojnych. Analogicznie wnioski o współpracę lub w najlepszym razie pokaz wyposażenia i sprzętu składać można do jednostek Policji. Szkolenia te podnoszą zdecydowanie poziom PDS i – co najważniejsze- poziom realizmu ćwiczeń, bo uczestniczą w nich zawodowi żołnierze – bardzo często z praktyczną wiedzą wyniesioną z kolejnych misji. W trakcie tych szkoleń PDS ma okazję zapoznać się z bronią ciężką, przeciwpancerną, a nawet z nowszymi jednostkami broni strzeleckiej, która jest na wyposażeniu indywidualnego żołnierza, a także sprzętem ciężkim i wykorzystaniem go w działaniach bojowych.

W przypadku bardziej szczegółowych pytań lub chęci pomocy przy organizowaniu szkoleń, jesteśmy otwarci na współpracę.

druh Marek Kasperski
Komendant Polowej Drużyny Sokoła w Lesznie

 

Zostaw komentarz

komentarzy