Gala 100-lecia Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. w Centrum Olimpijskim w Warszawie druhowie Sokolstwa Polskiego z całej Polski oraz zagranicy świętowali 100-lecia powstania Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce.

Galę rozpoczęły wystąpienia prezesa Damiana Małeckiego oraz prezesów honorowych Andrzeja Boguckiego i Zbigniewa Okorskiego. Przedstawiciele Poczty Polskiej zaprezentowali zebranym okolicznościowy znaczek upamiętniający powstania „Sokoła”. Wręczone zostały też odznaczenia nadane przez Ministra Obrony Narodowej oraz Kapitułę Zaszczytnej Odznaki Sokoła. Uroczystości zwieńczyły występy gimnastyczne przygotowane przez druha Grzegorza Bielca oraz wystąpienia zaproszonych gości.

prof. Jan Żaryn prezentuje okolicznościowy znaczek Poczty Polskiej

PKOL

Uroczystości, które poprzedziła uroczysta Msza św. odprawiona przez ks. prałata Józefa Maja i ks. Marcina Kostkę, przyciągnęły najważniejsze postacie polskiego życia publicznego. Na sali obecni byli poseł Andrzej Smirnow, który reprezentował Marszałka Marka Kuchcińskiego, a także senator Jan Żaryn, poseł Zbigniew Gryglas, europoseł Ryszard Czarnecki, posłanka Joanna Fabisiak, sędzia Trybunału Stanu Piotr Andrzejewski, przedstawiciele Wojska Polskiego i Ministerstwa Obrony Narodowej, a także znany reżyser Grzegorz Braun, zastępca Dyrektora w Muzeum Sportu i Turystyki Aleksandra Czechowicz-Woźniak, kierownik Muzeum Drukarstwa Barbara Rogalska, prof. Jan Wiesław Wysocki, ZHR reprezentował sekretarz generalny hm. Wiesław Turzański, Muzeum Wojska Polskiego Mieczysław Siciński, a także wielu innych. Okolicznościowe listy wystosował Marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zebrani mogli także usłyszeć życzenia od prezesa TG „Sokół” w Winnipeg (Kanada), które popłynęły z głośników.

Przedstawiciel Poczty Polskiej prezentuje znaczek okolicznościowy. W tle widoczny kadr z filmu promocyjnego

Znaczek i koperta

Poczta Polska w związku z uroczystościami przygotowała specjalny film promujący znaczek oraz kopertę z datownikiem okolicznościowym. Przed wejściem do sali konferencyjnej obecne było również stoisko Poczty Polskiej, na którym znajdowały się okolicznościowe znaczki i koperty do kupienia. Natomiast Muzeum Sportu i Turystyki specjalnie na uroczystości przygotowało okolicznościową wystawę, która została ustawiona na sali głównej. Dodatkowo uczestnicy obchodów mogli nieodpłatnie zwiedzić ekspozycję Muzeum. Miłą niespodziankę uczestnikom Gali sprawiła „Polska Zbrojna”, która przekazała bezpłatnie egzemplarze „Polski Zbrojnej” i „Polski Zbrojnej Historia”, a wydawnictwo Bellona zaprezentowało najnowszą książkę o gen. Józefie Hallerze autorstwa ks. prałata Józefa Maja. Bezpłatne egzemplarze swojego pisma przekazała również redakcja miesięcznika strzal.pl reprezentowana przez redaktora naczelnego Jarosława Lewandowskiego.

Ceremonia odznaczeń. Medale odbierają druh Mateusz Derylak i Bogusław Tofilski

Odznaczenia

Medale za Zasługi dla Obronności Kraju nadane przez Ministra Obrony Narodowej wręczył ppłk Kazimierz Mączka, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego. Odznaczenia odebrali druhowie Zbigniew Okorski (złote), Marek Kasperski (srebrne), Rafał Zakrzewski (srebrne), Bogusław Tofilski (brązowe), Mateusz Derylak (brązowe).

Zaszczytną Odznakę Sokoła wręczali druhowie Damian Małeckie oraz Andrzej Bogucki i Zbigniew Okorski. Wyróżnienie otrzymali: Kazimierz Murasiewicz i Stanisław Marduła z TG „Sokół” Zakopane, Mieczysław Mieczkowski, Mirosław Błądziński, Kazimierz Sajkowicz i Jan Paliński z TG „Sokół” w Brwinowie, Jerzy Marczyński, Grażyna Mysiakowska i Eugeniusz Szpakowski z TG „Sokół” w Zgierzu, Zenobia Żurniewicz, Waldemar Jacak, Sylwester Kozera, Tomasz Dubiel i Wiesław Jerz z TG „Sokół” w Warszawie, a także Józef Zaskalski i Wojciech Janczar z TG „Sokół” w Mielcu.

Zaszczytną Odznakę Sokoła odbierają druhowie gniazda zgierskiego Eugeniusz Szpakowski, Grażyna Mysiakowska i Jerzy Marczyński (odpowiednio trzeci, czwarta i piąty od lewej)

Nagroda Srebrnego Sokoła powędrowała do Sławomira Czecha w kategorii najaktywniejszego druha oraz do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Strachocina, które zwyciężyło w kategorii najaktywniejszego gniazda.

prezes Damian Małecki (pierwszy z lewej) i Andrzej Bogucki (pierwszy od prawej) w towarzystwie druhów z TG „Sokół” w Austrii Lechem Krawczykiem i jego żoną

Obchody zakończyły występy gimnastyczne przygotowane przez druha Grzegorza Bielca, wiceprezesa Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce oraz liczne przemówienia obecnych na sali gości.

W uroczystościach wzięły udział gniazda TG „Sokół”:

 1. TG „Sokół” w Warszawie, na czele z prezesem Zbigniewem Okorskim
 2. TG „Sokół” II Bygoszcz-Fordon, na czele z prezesem Andrzejem Boguckim
 3. TG „Sokół” w Andrychowie, na czele z wiceprezeską Danutą Stysłą
 4. TG „Sokół” w Brwinowie, na czele z prezesem Janem Członkowskim
 5. TG „Sokół” w Mariance, na czele z prezesem Krzysztofem Ćwikłą
 6. TG „Sokół” Bydgoszcz I, na czele z prezesem Robertem Szamałkiem
 7. TG „Sokół” w Bytomiu, na czele z prezesem Witoldem Madejem
 8. TG „Sokół” w Gdańsku, na czele z druhem Henrykiem Jezierskim
 9. TG „Sokół” w Gniewkowie, na czele z prezesem Jackiem Trelą
 10. TG „Sokół” w Katowicach, na czele z prezesem Sławomirem Czechem
 11. TG „Sokół” w Knurowie, na czele z druhem Dawidem Hawrylukiem
 12. TG „Sokół” w Krakowie AGH, na czele z prezesem Marcinem Jasińskim
 13. TG „Sokół” w Lesznie z prezesem Damianem Małeckim
 14. TG „Sokół” w Mielcu, na czele z druhem Józefem Zaskalskim
 15. TG „Sokół” w Myszkowie, na czele z prezesem Sebastianem Jagusiakiem
 16. TG „Sokół” w Obornikach, na czele z prezesem Krzysztofem Piotrowskim
 17. TG „Sokół” w Perkowie, na czele z prezesem Adamem Skorupinskim
 18. TG „Sokół Poznański”, na czele z Katarzyną Kossakowską
 19. TG „Sokół” w Raciborzu, reprezentowanym przez prezesa Marcina Handziuka
 20. TG „Sokół” w Ropczycach, na czele z prezesem Ryszardem Kapałą
 21. TG „Sokół” w Rzeszowie, na czele z prezesem Grzegorzem Bielcem
 22. PTG „Sokół” w Rzeszowie – Uniwersytet Rzeszowski, na czele z druhem Andrzejem Nowakowskim
 23. TG „Sokół” w Stalowej Woli, na czele z druhem Bogusławem Tofilskim
 24. TG „Sokół” w Strachocinie, na czele z wiceprezeską Martyną Daszyk
 25. TG „Sokół” w Szamotułach, na czele z prezesem Sławomirem Hazakiem
 26. TG „Sokół-Świat Pracy” z Tarnowa, reprezentowanym przez druha Mateusza Olejnika
 27. TG „Sokół” w Zakopanem, na czele z prezesem Stanisławem Mardułą
 28. TG „Sokół” w Zbąszyniu, na czele z prezeską Renatą Łakomą
 29. TG „Sokół” w Zgierzu, na czele z druhem Eugeniuszem Szpakowskim
 30. TG „Sokół” w Austrii, na czele z druhem Lechem Krawczykiem
 31. TG „Sokół” w Częstochowie, reprezentowanym przez Wojciecha Skurkiewicza
 32. TG „Sokół” w Radości
 33. TG „Sokół” na Litwie
 34. TG „Sokół” z Tarnopola (Ukraina)

Ponadto na uroczystościach reprezentowane były:

– Dowódca Generalny RSZ reprezentowany przez płk. Sławomira Kotasa.
– Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, którą reprezentował ppłk dr inż. Mirosław Meńkarski.
– Biuro do Spraw Proobronnych, które reprezentowane było przez płka Waldemara Pawluczuka.
– Warszawskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej im. dr J. Antalla seniora, reprezentowane przez Zofię Lang, członka zarządu.
– Towarzystwo Olimpijczyków Polskich, na czele z Jerzym Rybickim.
– Tradycyjny Oddział Cesarskiego i Królewskiego Regimentu Artylerii Fortecznej z prezesem Przemysławem Jaskółowskim.
– Społeczny Komitet Organizacji Obchodów Patriotycznych z prezesem Piotrem Rzewuskim.
– Bokserska Reprezentacja okręgu Wileńskiego z Litwy.
– Polska Liga Obrony Terytorialnej z prezesem Robertem Janowskim na czele.
– Polski Związek Filatelistów reprezentował Jacek Kosmala
– Bractwo Kapłańskie św. Pius X.
– a także prof. Jan Wiesław Wysocki oraz dr Jerzy Chełmecki i wielu innych przedstawicieli nauki, sportu i polityki.

Zostaw komentarz

komentarzy