Gniazdo „Sokoła” powstanie w Myszkowie!

W najbliższą sobotę 3 lutego 2018 r. dojdzie do reaktywacji Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myszkowie. W gnieździe trwają także przygotowania do uruchomienia Polowej Drużyny Sokoła, na czele której stanie druh Zbigniew Poloczek. Funkcję prezesa obejmie druh Sebastian Jagusiak. Inicjatorem założenia „Sokoła” w Myszkowie jest druh Sławomir Czech, prezes „Sokoła” w Katowicach, który niejednokrotnie wspierał i dzielił się radą z działaczami z Myszkowa. Uroczystość reaktywująca działalność TG „Sokół” w Myszkowie rozpocznie się o godz. 16.00 w Miejskim Domu Kultury.

Cele i działalność

Głównym celem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Myszkowie będzie promowanie zdrowego trybu życia oraz patriotyzmu, m.in. poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez sportowych. Dla członków Towarzystwa będą organizowane raz w tygodniu zajęcia z samoobrony oraz biegi. Towarzystwo będzie też organizowało pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie mniej istotny będzie udział w uroczystościach oraz świętach narodowych.

Na rzecz wznowienia działalności przez TG „Sokół” w Myszkowie najaktywniej działają: Sebastian Jagusiak, Dominik Ociepa, Sławomir Fresel, Katarzyna Kieras, Zbigniew Poloczek, Krzysztof Traczyk, Ilona Traczyk.

Z kart historii

TG „Sokół” w Myszkowie rozpoczęło swoją działalność w lipcu 1925 r. Wybrano wtedy pierwszy zarząd, jednak czynności z ustaleniem statutu trwały aż 3 lata do 1928 r. Gniazdo skupiało się na krzewieniu kultury fizycznej i oświacie. Członkowie towarzystwa posiadali mundury galowe i ćwiczebne, myszkowskie Sokoły brały również udział w obchodach świąt państwowych i narodowych oraz uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez przysposobienie wojskowe, między innymi trenując musztrę. W 1929 r. gniazdo liczyło 26 członków czynnych i 16 wspierających, czyli 42 osoby. W 1937 r. myszkowskie sokoły posiadały następujące przyrządy gimnastyczne: prężnik, orczyk, kółka, ławkę, poręcze, a ponadto granaty, dysk, kule, oszczep oraz 16 kilofów i 16 lanc. „Sokół” w Myszkowie zorganizował około 80 zbiórek (tak zwanych ćwiczebnych), w czasie których koncentrowano się na wychowaniu fizycznym. Ponadto uczestniczyli w organizowanych przez Związek Strzelecki zajęciach na strzelnicy. 29 czerwca 1937 r. 10 Sokołów z Myszkowa uczestniczyło w VIII Zlocie Sokolstwa Polskiego w Katowicach, a w 1938 r. planowano wysłać 14 osobową grupę na zlot sokoli we Lwowie, który został jednak odwołany. Zebrane w ten sposób środki na wyjazd zostały wpłacone na ” Fundusz Walki z Hajdamaczyzna w Polsce”.

Sebastian Jagusiak

Zostaw komentarz

komentarzy