I Rajd Górski Sokolstwa Polskiego 25 ? 27 września 2015 Krościenko – Pieniny!

Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół 1893? w Mielcu oraz Mielecki Klub Górski ?Carpatia? ? Oddział P.T.T. w Mielcu zapraszają na I Rajd Górski Sokolstwa Polskiego, który odbędzie się w dniach 25 ? 27 września 2015 r. na trasie  Krościenko –  Pieniny. Pomysł zorganizowania rajdu pojawił się w Mieleckim „Sokole” już w ubiegłym roku, jednak ze względu na trudności organizacyjne nie doszedł do skutku. W tym roku druhowie z Mielca zapewniają, że impreza odbędzie się bez względu na pogodę, a uczestnicy rajdu zaznają uroków Pienin i Gorców w niezwykłej atmosferze.

PTG Sokół Mielec

PLAN  I   RAJDU  GÓRSKIEGO  SOKOLSTWA  POLSKIEGO

25.09.2015 (piątek)

Od 8.45     Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników. Krościenko n/Dunajcem ? Dom Wycieczkowy SKS ?Sokolica?.

11.00    wycieczka piesza : Krościenko ? Marszałek ? Lubań ? Grywałd [ok. 5,20 h]

Po powrocie przewidziany jest czas wolny.

26.09.2015 (sobota)

Po śniadaniu około godziny 8.30 wycieczka piesza :  Krościenko ? Sokolica ? Sokola Perć – Trzy Korony ? Przełęcz Szopka ? Krościenko lub dłuższy wariant z zejściem do Schroniska Trzy Korony[5,30-7,10 h]

Po powrocie wspólny obiad.

18.30 ? Msza św.

Ok. 19.45 ? ognisko.

27.09.2015 (niedziela)

Po śniadaniu około godziny 8.30  Piesza wycieczka : Szczawnica Dolna ?Schronisko Orlica ? Lesnica ? Dunajec – Szczawnica [2,15 h]

Po powrocie obiad (dla zamawiających) i wyjazd z Krościenka.

(Msze św. w niedziele w Krościenku : 6.30 , 8.00 , 9.30 , 11.00 , 12.00)

REGULAMIN  I  RAJDU  GÓRSKIEGO SOKOLSTWA POLSKIEGO

CEL  IMPREZY :      aktywny  wypoczynek w gronie miłośników górskich szlaków, popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej, poznanie uroków  Pienin i Gorców, zacieśnienie kontaktów .

UCZESTNICY :        W rajdzie mogą brać udział turyści ? członkowie ?Sokoła? oraz (w przypadku wolnych miejsc) osoby niezrzeszone w Sokole (turyści niepełnoletni znajdą się obowiązkowo pod opieką dorosłych).

ZGŁOSZENIA :        Chęć uczestnictwa wraz z wpisowym należy zgłosić do dnia 04 września 2015 r. pocztą elektroniczną na e-adres : jpkrak@wp.pl

Należy podać : imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu  kontaktowego.

WPISOWE :  150  –  członkowie gniazd Sokoła,    160 zł  –  niezrzeszeni w Sokole.

Wpłacać będzie można przekazem pocztowym na adres : PTG Sokół 1893  , 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 1

(z dopiskiem 1 Rajd Górski Sokolstwa)  lub na konto. Numer konta otrzymają zainteresowani po przesłaniu zgłoszenia na e-adres.

INFORMACJE O RAJDZIE :  Dokładnych informacji udzieli przewodnik i kierownik rajdu  – druh Jerzy Piotr Krakowski   : telefon  : +48 505 729 181     e-mail : jpkrak@wp.pl

ZAPEWNIAMY :   obsługę  przewodnicką,  miejsca  noclegowe , pamiątkową  odznakę, obiad i ognisko w sobotę (jest możliwość zamówienia dodatkowych obiadów i śniadań za dopłatą), ubezpieczenie.

UWAGI DODATKOWE :

Rajd  nie  jest imprezą masową , liczba uczestników ograniczona do 50 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

sokol

INFORMACJE  REGULAMINOWE

 1. Każdy uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu.
 2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się indywidualnie .
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników na rajdzie.
 4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu i jego przerwania.
 5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 6. Koszty dojazdów pokrywają uczestnicy.
 7. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni turystyczny strój i ekwipunek, zapas prowiantu, apteczkę osobistą, rower.
 8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony przyrody, postanowień ?Karty turysty? i poleceń kierownictwa rajdu.
 9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić poszkodowanym pomocy i powiadomić kierownictwo rajdu.
 10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie o dowolnej godzinie również w innym dniu niż jest to  w regulaminie, jednak wpisowe nie ulega zmianie.
 11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestnika z rajdu.
 12. W razie rezygnacji wpisowe może być zwrócone, ale będzie pomniejszone o poniesione koszty.
 13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Zostaw komentarz

komentarzy