II Rajd Górski Sokolstwa Polskiego!

PTG „Sokół 1893? w Mielcu, PTG ?Sokół? w Gminie Czernichów oraz Mielecki Klub Górski ?Carpatia? zapraszają na II Rajd Górski Sokolstwa Polskiego, który odbędzie się w dniach 30 września – 2 października 2016. Dla miłośników górskich szlaków przewidziano poznawanie uroków Beskidu Małego i Śląskiego. Rajd to także znakomita okazja do integracji stale rosnącej braci sokolej. Organizatorzy liczą również na popularyzację turystyki górskiej.

logo Mielec

Plan Rajdu

30 września 2016 (piątek)

Od godziny 12.00
Przyjmowanie i zakwaterowanie uczestników.
Międzybrodzie Bialskie ? Budynek OSP ul. Strażacka 7.
Godzina 13.30
Wycieczka piesza : Międzybrodzie ? Żar – Międzybrodzie
Wycieczka rowerowa : okolice góry Żar (około 20 km)
Po powrocie przewidziany jest czas wolny.

1 października 2016 (sobota)

Po śniadaniu około godziny 8.30
Przejazd busem lub autami do miejscowości Lipowa i wycieczka piesza : Lipowa-Ostre ? Skrzyczne ? Malinowska Skała ? Lipowa-Ostre [około 5,25 h]
Wycieczka rowerowa : Międzybrodzie ? Węgierska Górka ? szlakiem fortyfikacji? Międzybrodzie [około 75 km]
Po powrocie wspólny obiad
Około godziny 19.30 – ognisko

2 października 2016 (niedziela)

Po śniadaniu około godziny 8.30
Piesza wycieczka : Międzybrodzie Bialskie ? Czupel ? Schronisko na Magurce Wilkowickiej – Międzybrodzie [ około 4,45 h]
Rowerowa wycieczka : okolice Czernichowa [około 25 km]
Po powrocie obiad (dla zamawiających) i wyjazd z Czernichowa.

druh Jerzy Piotr Krakowski

REGULAMIN I RAJDU GÓRSKIEGO SOKOLSTWA POLSKIEGO

ORGANIZATOR: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół 1893? w Mielcu ? drużyna turystyczna, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? w Gminie Czernichów i Mielecki Klub Górski ?Carpatia?
CEL IMPREZY: – aktywny wypoczynek w gronie miłośników górskich szlaków, popularyzacja kwalifikowanej turystyki górskiej, integracja braci sokolej, poznanie uroków Beskidu Małego i Śląskiego
UCZESTNICY: W rajdzie mogą brać udział turyści ? członkowie ?Sokoła? oraz w miarę wolnych miejsc także niezrzeszeni w Sokole (turyści niepełnoletni obowiązkowo pod opieką dorosłych).
ZGŁOSZENIA: Chęć uczestnictwa wraz z wpisowym należy zgłosić do dnia 16.09.2016 r. pocztą elektroniczną na e-adres : jpkrak@wp.pl
Podać należy : imię i nazwisko, adres, pesel, nr telefonu kontaktowego
WPISOWE : 50 zł – członkowie gniazd Sokoła, 60 zł – niezrzeszeni w Sokole
Noclegi : 2 x 35 zł = 70 zł
Wpłacać pieniądze można przekazem pocztowym na adres: PTG Sokół 1893 , 39-300 Mielec ul. Sękowskiego 1 (z dopiskiem : 2 Rajd Sokolstwa) lub na konto. Numer konta otrzymają zainteresowani po przesłaniu zgłoszenia na adres e mail.

INFORMACJE O RAJDZIE :
Dokładnych informacji udzieli przewodnik i kierownik rajdu – druh Jerzy Piotr Krakowski tel. 505 729 181 e-mail: jpkrak@wp.pl
ZAPEWNIAMY: – obsługę przewodnicką, zabezpieczenie miejsc noclegowych pamiątkową odznakę, ubezpieczenie n.w., obiad i ognisko w sobotę (jest możliwość zamówienia śniadań i obiadów pozostałe dni za dopłatą)
UWAGI DODATKOWE :
1. Rajd nie jest imprezą masową , liczba uczestników ograniczona do 40 osób.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin Rajdu

1. Każdy uczestnik powinien dokładnie zapoznać się z regulaminem rajdu.
2. Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz wypadki spowodowane przez uczestników na rajdzie.
4. Kierownictwo ma prawo do zmiany przebiegu trasy rajdu i jego przerwania.
5. Rajd odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
6. Koszty dojazdów pokrywają uczestnicy.
7. Uczestnicy powinni posiadać odpowiedni turystyczny strój i ekwipunek, zapas prowiantu, apteczkę osobistą, rower (na trasy rowerowe).
8. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ochrony przyrody, postanowień ?Karty turysty? i poleceń kierownictwa rajdu.
9. W razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku uczestnicy powinni udzielić poszkodowanym pomocy i powiadomić kierownictwo rajdu.
10. Uczestnicy mogą rozpocząć lub zakończyć udział w rajdzie o dowolnej godzinie również w innym dniu niż jest to w regulaminie, jednak wpisowe nie ulega zmianie.
11. Za nie przestrzeganie regulaminu kierownictwo ma prawo wykluczenia uczestnika z rajdu.
12. W razie rezygnacji wpisowe może być zwrócone, ale będzie pomniejszone o poniesione koszty.
13. Interpretacja regulaminu należy wyłącznie do kierownictwa rajdu.

Zostaw komentarz

komentarzy