IV Rajd Zęba w Lublinie!

Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie jest jednym z organizatorów IV Rajdu Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb” , który odbędzie się 15 czerwca na trasie Szczecyn – Wólka Szczecka. W ubiegłorocznej edycji rajdu udział wzięło blisko 300 uczestników.

W Komitecie Honorowym znalazła się m.in. rodzina mjr. Zub-Zdanowicza

Major „Ząb”

Rajd poświęcony jest pamięci mjr. Leonarda Zub-Zdanowicza ps. „Ząb”, dowódcy 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, żołnierza podziemia niepodległościowego. Współorganizatorem wydarzenia jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Wójt Gminy Gościeradów oraz GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ.

Plan Rajdu

11:30 Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych. Złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar pacyfikacji w Szczecynie (przy Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbego w Szczecynie)
12:20 – 14:00 Przemarsz trasą Rajdu: Szczecyn-Wólka Szczecka (ok. 6 km.). Inscenizacja
14:00 Złożenie kwiatów pod pomnikiem ofiar pacyfikacji w Wólce Szczeckiej, piknik militarno-historyczny, poczęstunek, ognisko, tor przeszkód i strzelnica, wystawa tematyczna, paintball, obozowisko partyzanckie, pokaz umundurowania i wyposażenia, pieśni patriotyczne
17:00 Zakończenie Rajdu

Dla chętnych zorganizowany zostanie autokar z Lublina. Zainteresowani proszeni są o kontakt e-mail 4rajdzeba@gmail.com. W zgłoszeniu proszę podać imię nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy osób, które chcą wyjechać zorganizowanym transportem. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zostaw komentarz

komentarzy