IV Turniej Strzelecki o Puchar Żołnierzy Wyklętych w Lesznie!

W wielu gniazdach Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Polsce i za granicą odbędą się dzisiaj uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Największą popularnością cieszy się Bieg Tropem Wilczym organizowany w wielu miastach Polski. Natomiast gniazda w Lublinie i Lesznie postanowiły uczcić pamięć Niezłomnych na strzelnicy. Turniej w Lublinie zakończył się w niedzielę, ale w Lesznie odbędzie się już w najbliższą sobotę. Największą atrakcją tego wydarzenia będzie możliwość strzelania z broni historycznej.

IV Turniej

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie im. Mieczysława Opatrnego oraz Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła zapraszają na IV Turniej Strzelecki o Puchar Żołnierzy Wyklętych, który odbędzie się w sobotę 3 marca 2018 r. na strzelnicy miejskiej w Rydzynie. Do udziału w zawodach zachęcamy w szczególności członków organizacji proobronnych z Leszna i okolic. Wpisowe kosztuje 10 zł (kbks) lub 35 (karabinek centralnego zapłonu). W cenie wpisowego zapewniony jest ciepły posiłek.

Żołnierzom Wyklętym

Turniej organizowany jest co roku w celu uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Zawody są także okazją do doskonalenie umiejętności strzeleckich członków organizacji proobronnych, popularyzacji sportu strzeleckiego oraz integracji środowisk proobronnych i sympatyków strzelania. Zawody przeprowadzone zostaną pod okiem profesjonalnych instruktorów, w tym Komendanta Głównego PDS druha Marka Kasperskiego oraz druhów Bartosza Michałowskiego i Radosława Polsakiewicza. Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie 16. roku życia (możliwy jest jednak start młodszych uczestników w obecności jednego z dorosłych opiekunów). Zapisy na Turniej odbywać się będą na miejscu. Udział w zawodach wynosi 10 zł lub 35 zł (w tym ciepły posiłek), jednak przy większej liczbie uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zapoznania się  z bronią historyczną Mosin i Lee Enfield oraz bronią czarnoprochową – karabin i rewolwer, którą zapewni p. Mirosław Mandat.

Do udziału w zawodach zachęcamy przede wszystkim te osoby, które chcą w ten sposób uczcić pamięć Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego. Na zwycięzców czekają dyplomy i upominki.

Zapraszamy!

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECKICH
Z OKAZJI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

I. Cel Zawodów
1. Doskonalenie umiejętności strzeleckich członków organizacji proobronnych.
2. Popularyzacja sportu strzeleckiego.
3. Integracja środowisk proobronnych i sympatyków strzelania.

II. Organizator zawodów
1. Komendant Główny Polowych Drużyn Sokoła.
2. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” im. Mieczysława Opatrnego w Lesznie.

III. Kierownicy zawodów
1. Kierownik Zawodów – Druh Marek Kasperski.
2. Sędzia główny Druh Bartosz Michałowski.
3. Sędzia liniowy Druh Radosław Polasik.

IV. Opieka medyczna
Ratownik medyczny

V. Termin i miejsce zawodów
Sobota, 3.03.2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00
Rydzyna strzelnica Bractwa Kurkowego.

VI. Konkurencje

I konkurencja – karabinek centralnego zapłonu – 10 strzałów (35 zł)
II konkurencja kbks – 25 strzałów (10 zł)

Cel – tarcza TS-2
Odległość – 50m
Postawa – Stojąca bez podpórek – 5 strzałów
– Klęcząca bez podpórek – 5 strzałów
Amunicja i czas – 10 strzałów w 1 minutę (60 sekund)

VII. Broń i Amunicja
Karabiny samopowtarzalne centralnego zapłonu w kalibrach 5,45x39mm, 7,62x39mm i 223 Remington. Bez dodatkowego wyposażenia (bez lunet, kolimatorów, kompensatorów itp.)
Amunicję w kalibrze 5.45x39mm zapewnia organizator. Osoby startujące z własną bronią muszą dysponować własną amunicją.

VIII. Punktacja zawodów
Indywidualnie – miejsce zawodnika określa liczba punktów uzyskanych przez zawodnika.

IX. Nagrody 
Miejsca I-III dyplomy, puchary i upominki.
Miejsca IV-V dyplomy.
Opłata startowa wynosi 35 zł (opłata przeznaczona zostanie na koszty organizacyjne imprezy i posiłek).
W trakcie zawodów będzie możliwość strzelania z karabinków bocznego zapłonu – 25 strzałów, odległość – 25 m koszt strzelania z broni bocznego zapłonu 10 zł. Broń i amunicję zabezpiecza organizator.

Osoby zgłoszone do udziału w zawodach zobowiązane są do zawarcia indywidualnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Udział w turnieju oznacza akceptacje powyższego regulaminu.

Zostaw komentarz

komentarzy