Sokole biografie – Józef Sierociński (1891-1955)

W serii „Bohaterowie Niepodległej” ukazała się publikacja poświęcona postaci Józefa Sierocińskiego, który życie poświęcił Polsce. Należał do pokolenia walczącego o wolność ojczyzny. Znanym propagatorem postaci Sierocińskiego jest p. Bogdan Adamus (prywatnie ojciec autorki opracowania) z Kamiennej Góry, gdzie Sierociński spędził ostatnie lata swoje życia i został pochowany.

Józef Sierociński

Józef Sierociński był członkiem Związku Sokołów Polskich w Ameryce, szefem Wydziału Rekrutacji ochotników z USA do Błękitnej Armii we Francji, adiutantem gen. Józefa Hallera oraz członkiem Misji Wojskowej na Syberii. Wsławił się w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Był nie tylko utalentowanym wojskowym, lecz także społecznikiem i urzędnikiem, który w dwudziestoleciu międzywojennym reprezentował na arenie międzynarodowej organizacje zrzeszające weteranów walk o wolność Polski.

Jest autorem bogato ilustrowanej publikacji Armia polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, która po dziś dzień pozostaje jednym z ważniejszych źródeł historycznych na temat losów Błękitnej Armii. W 1939 r. ponownie stanął do walki w obronie ojczyzny przed agresją dwóch wrogów.

Po wojnie wraz z żoną Eugenią osiadł w Kamiennej Górze, gdzie zmarł 2 stycznia 1955 r. W 2008 r. z inicjatywy Zarządu Okręgu nr 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce ufundowany został nowy, błękitny nagrobek, który uroczyście poświęcono 11 listopada tego samego roku.

Seria „Bohaterowie Niepodległej”, przedstawia postacie, które uczestniczyły w zmaganiach o niepodległość Rzeczypospolitej w latach 1914–1918 oraz o granice Polski Odrodzonej w latach 1918–1921.

Celem serii jest upamiętnienie heroizmu osób oraz czynów związanych z wydarzeniami tego czasu, jak również prezentacja wzorca postawy – poświęcenia dla idei niepodległości Polski. Pokazujemy sylwetki zarówno osób powszechnie znanych z kart podręczników najnowszych dziejów Polski, jak i tych bohaterów Niepodległej, których nazwiska, dziś często zapomniane, warto przypomnieć – m.in. żołnierzy Legionów Polskich, Armii Błękitnej, wojny polsko-bolszewickiej, członków Polskiej Organizacji Wojskowej, powstańców wielkopolskich i śląskich oraz innych polskich formacji wojskowych, uczestniczących w zmaganiach o Niepodległą i jej granice.

Anna Maria Adamus, Józef Sierociński, Warszawa 2020, ss. 56.

Publikacja jest nieodpłatnie dostępne na stronach IPN. Można ją znaleźć tutaj.

Zostaw komentarz

komentarzy