Jubileusz 50-lecia Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

We wtorek. 10 października 2023 r. w Bydgoszczy obchodzono i przygotowano z rozmachem jubileuszową uroczystość 50-lecia Muzeum Wojsk Lądowych. W uroczystościach wziął udział Andrzej Bogucki prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” II Bydgoszcz – Fordon im. gen. Józefa Hallera, który jest zarazem członkiem Rady MWL. Obchody stały się okazją do dyskusji na temat TG „Sokół”.

Uczestnicy obchodów

Gości powitał i odebrał laudacje oraz adresy mówiące o szczególnym znaczeniu MWL dla kultury dyr. Wojciech Bartoszek. Obchodom towarzyszył wernisaż wystawy „Od sali tradycji do muzeum”. Pracownicy MWL zostali odznaczeni medalami Za Zasługi dla Obronności Kraju.

Muzeum dziedziczy tradycje przedwojennego muzeum wojskowego działającego od 1928 roku w Szkole Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. W 1973 r. powstało Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego. Muzeum od 1992 r. pełni rolę placówki o charakterze naukowo-badawczym. 31 grudnia 2003 r. zostało przekształcone w Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy. W 2007 r. Muzeum uzyskało status państwowej instytucji kultury. W 2010 r. zostało przekształcone w Muzeum Wojsk Lądowych z filiami w Toruniu ze zbiorami wojsk artyleryjskich i rakietowych ora w Wrocławiu, gdzie mieszczą się zbiory wojsk inżynieryjnych. W 2014 r. po raz pierwszy udostępniono zwiedzającym filię w dawnej jednostce wojskowej na Osowej Górze, gdzie planowane jest utworzenie Oddziału Techniki Wojskowej. Całość podlega pod dyrekcję MWL w Bydgoszczy.

Dyr. Muzeum Wojsk Lądowych dyr. Wojciech Bartoszek

Podczas uroczystości druh Andrzej Bogucki odbył krótką rozmowę z gen. dyw. Arturem Kępczyńskim, szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na temat „Sokoła” oraz jego służby w 7 Łużyckiej Dywizji Desantowej. Uroczystości zwieńczył koncert Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy.

Z okazji obchodów została wydana drukiem okolicznościowa publikacja albumowa: Jerzy Lelwic, Od Sali tradycji do Muzeum, Bydgoszcz, 223, ss. 104. Wydano też Pamiątkowy Medal 50-lecia MWL. Odbył się także pokaz pojazdów zabytkowych takich jak Daimler Dingo Mark III oraz Scout Car M3A1 oraz obecnie używanych przez Wojsko Polskie KTO Rosomak i pojazd opancerzony MRAP.

(alb)

Zostaw komentarz

komentarzy