Kolejna reaktywacja! Tym razem działalność wznawia TG „Sokół” w Kowalewie Pomorskim!

Uczniowski Klub Sportowy ,,Orlik” w Kowalewie Pomorskim od września uruchomił sekcję gimnastyczną. Młodzi adepci gimnastyki zostali zrzeszeni w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” Brodnica – gniazdo w Kowalewie Pomorskim. Prezeską nowego gniazda została druhna Jolanta Zarembska. Do powstania nowego gniazda przyczyniła się druhna Katarzyna Brózda, naczelnik ZTG „Sokół” w Polsce.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Kowalewie Pomorskim działało w od 1911 roku, jak możemy przeczytać w artykule pt. „Kowalewo w latach walk narodowo-wyzwoleńczych XIX wieku”, który ukazał się w książce „Dzieje Kowalewa Pomorskiego”, pod redakcją Jerzego Danielewicza.

Zajęcia sekcji gimnastycznej odbywać się będą dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 13.30 do 14.30. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu ,,Pierwsze kroki w gimnastyce” pod patronatem Polskiego Związku Gimnastycznego, którego realizatorem i promotorem w ZTG „Sokół” jest druhna Katarzyna Brózda.

Podczas zajęć gimnastyki sportowej realizowane są również treści patriotyczne zgodnie z założeniem Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”. Zawodnicy przygotowują taniec obrazujący losy Polski w drodze do wolności. Pierwszy taki taniec zaprezentowano na akademii szkolnej z okazji Święta Niepodległości. Sokolęta z Kowalewa Pomorskiego wystąpiły już również na zawodach gimnastycznych w Brodnicy, gdzie rywalizowały w Mistrzostwach ZTG „Sokół” w Polsce.

Źródło: www.kowalewopomorskie.pl

Zostaw komentarz

komentarzy