Komenda Główna PDS na konferencji MON

W sobotę, 25 listopada 2023 roku przedstawiciele Komendy głównej Polowych Drużyn Sokoła brali udział w Konferencji Rozliczeniowo- Zadaniowej, podsumowującej rok szkoleniowy organizacji
proobronnych z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Udział w konferencji z ramienia Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich wzięli druhowie Adam Burdzy i Dawid Hawryluk. Spotkanie jest wstępem do odnowienia umowy o współpracy ZTG „Sokół” w Polsce z MON.

Konieczność odnowienia umowy wynika z tego, że dotychczasowe umowy organizacji proobronnych z MON przestały obowiązywać. Obecne podstawy prawne regulujące współpracę z organizacjami proobronnymi:

 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. O obronie Ojczyzny, Dział VIII, rozdział 6- Organizacje
  Proobronne.
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 maja 2022 r. W sprawie wsparcia
  organizacji proobronnych.
 5. Decyzja nr 168/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 grudnia 2020 r., w sprawie
  wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi
  i innymi partnerami społecznymi.

Nowa umowa pozwoli obecnym i nowo powstającym Polowym Drużynom Sokoła na specjalistyczne szkolenia z wojskiem przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu i dużej wiedzy instruktorów MON.
Komenda Główna zamierza wkrótce opublikować listę takich szkoleń w całej Polsce z różnego zakresu specjalizacji. Zgłoszenia chętnych druhów i gniazd na organizowane przez Komendę Główną Polowych Drużyn Sokoła szkolenia można dokonać za pośrednictwem mejla: komendaglownapds@gmail.com.

Szkolenia będą organizowane przez CWCR, tak samo jak sama konferencja – była zorganizowana przez Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Wszelkie pytania w sprawie szkoleń należy kierować do KG PDS.

Zostaw komentarz

komentarzy