Konferencja w Tarnowie za nami [relacja]

9 listopada w tarnowskim ratuszu odbyła się sesja popularno-naukowa pt. „Niech i w Tarnowie zdrowy wzrośnie duch…”. Sesja była trzecim i ostatnim wydarzeniem w ramach obchodów 140-lecia działalności „Sokoła” w Tarnowie.

Prelegenci w towarzystwie druha dra Mateusza Olejnika, prezesa PTG „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie

Podczas sesji można było wysłuchać wielu ciekawych referatów: dr Marcin Borys przedstawił działalność Muzeum Okręgowe w Tarnowie na polu upamiętniania działalności sokolej. Dr Paweł Juśko przedstawił postać Ignacego Przybyłkiewicza jako wybitnego wychowawcy. Wojciech Sypek opowiedział o szeregu wybitnych działaczy sokolich. Anna Żalińska przybliżyła zebranym fascynującą historię budynku „Sokoła” (obecnie Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie). Dr Mateusz Olejnik przedstawił kształtowanie się tarnowskiego okręgu „Sokoła” w okresie międzywojennym. Dr Andrzej Skowron zreferował historię „Sokoła” w Dąbrowie Tarnowskiej. Prezes ZTG. „Sokół” w Polsce dh Damian Małecki przybliżył zebranym działalność Związku od powstania po czasy współczesne. Na koniec Krzyszfof Pawluczuk z Archiwum IPN w Warszawie przedstawił zbiory archiwum dotyczące Sokolstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych.

Młodzież tarnowskich szkół podczas prelekcji

Przy tak wspaniałej okazji prezes PTG. „Sokół-Świat Pracy” dr Mateusz Olejnik złożył podziękowania za dotychczasową współpracę Muzeum Okręgowe w Tarnowie na ręce zastępcy dyrektora ds. zbiorów i edukacji dr. Marcin Borysa; Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na ręce prezesa dh. Damiana Małeckiego oraz Polskiemu Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” Dobrków im. św. Jana Pawła II na ręce prezesa dh. Józefa Wolańskiego.

Organizatorzy w sposób szczególny pragną podziękować gospodarzowi Muzeum Okręgowe w Tarnowie za zorganizowanie sesji. Mają równocześnie nadzieję, że współpraca między MOT, a „Sokołem” będzie się dalej rozwijać.

W wydarzeniu wzięła udział młodzież z:
I Liceum Ogólnokształcącego
Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

druh dr Mateusz Olejnik

Źródło: Facebook PTG „Sokół-Świat Pracy” w Tarnowie

Zostaw komentarz

komentarzy