Konkurs i piknik strzelecki „Do Złotej Tarczy Sokoła” w Bukownicy!

Organizatorem konkursu, który odbędzie się w niedzielę, 24 września 2023 r. o godz. 14.00 na terenie placu przy Szkole Podstawowej w Bukownicy jest Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukownicy. W trakcie zawodów będzie miała miejsce prezentacja militariów, uzbrojenia Batalionów Obrony Narodowej w 1939 r. oraz współczesnego wyposażenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Partnerem wydarzenia jest Urząd Miasta i Gminy Grabów nad Prosną oraz Powiat Ostrzeszowski.

Celem turnieju jest zainteresowanie problematyką militarną oraz integracja mieszkańców gminy Grabów nad Prosną. Organizatorzy mają nadzieję, że turniej strzelecki przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszaru gminy Grabów Nad Prosną, korzystnie wpłynie na integrację społeczności lokalnej, a także pozwoli na spędzenie czasu wolnego w miłej i przyjaznej atmosferze. Całość zakończy wspólne ognisko.

Zasady Turnieju

1. Turniej jest organizowany w dwóch kategoriach indywidualnych:

a. męska – osoby, które ukończyły 14. rok życia. 

b. damska – osoby, które ukończyły 14. rok życia. 

2. Organizator przewiduje, że łącznie w turnieju uczestniczyć będzie 40 osób i to jest maksymalna ilość osób w konkursie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Punktacja indywidualna obejmuje sumę zdobytych punktów w strzelaniu z wiatrówki długiej i krótkiej (pistolet)

4. Osobną kategorią jest łuk sportowy gdzie będzie jedna kategoria obejmująca dzieci i młodzików do 14 lat. Liczba osób biorących udział w konkursie jest ograniczona do 20 osób.

5. Aby wziąć udział w turnieju strzeleckim należy:

– w dniu konkursu zgłosić się do organizatora i podać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania

6. Zgłoszenie do turnieju będzie jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Strzelanie odbywać się będzie z broni organizatora, będzie to broń karabin -wiatrówka i pistolet-wiatrówka

8. Szczegóły dla uczestników :

a. przed turniejem istnieje możliwość wykonania 5 strzałów próbnych przez każdego uczestnika;

b. strzelanie odbywa się z wolnej ręki w pozycji stojącej na odległość 10 metrów do tarczy.

9. Punktacja jest jawna.

10. Wygrywa osoba, która zdobędzie największą sumaryczną ilość punktów.

11. Podsumowanie punktów odbywa się osobno dla kategorii damskiej i męskiej.

12. W przypadku równej ilości zdobytych punktów o miejscu będzie decydować runda dodatkowa/rozstrzygająca.

13. Przeliczenia punktów dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

Zostaw komentarz

komentarzy