List otwarty

Poniżej list otwarty druha Andrzeja Boguckiego do działaczy „Sokoła” w Polsce w związku z Pielgrzymką Sokolstwa oraz Nadzwyczajnym Zjazdem Sokolstwa Polskiego na Jasnej Górze.

Szanowny Druh Konrad Firlej!
Szanowny Druh Zbigniew Okorski!

Serdecznie dziękuję, Szanownemu Druhowi Konradowi Firlejowi za przekazany list Szanownego Druha Andrzeja Olejnika, oraz Szanownemu Druhowi Zbigniewowi Okorskiemu za rozmowę podczas obchodów 100-lecia Błękitnej Armii Generała Józefa Hallera. Moją odpowiedź na cenne Druhów spostrzeżenia będzie mój poniższy list otwarty. Dlaczego otwarty? Bo należy rozmawiać i dyskutować przy otwartej przyłbicy o P R Z Y S Z Ł O Ś C I sokolstwa w Polsce. Po drugie, nieubłaganie szybko zbliża się data Pielgrzymki na Jasną Górę, gdzie przed obrazem Najświętszej Maryi Panny, poprowadzimy wspólną modlitwę w intencji zjednoczenia sokolstwa w Polsce.

?Sokół? ma do tego prawo, zasługuje na Cześć i Szacunek w 150 – lecie Sokolstwa Polskiego. Mamy obecnie wielką szansę na ułożenie trudnych spraw sokolich w Polsce. Mam nadzieję, że jest tylko i wyłącznie dobra wola wszystkich sokołów i sokolic w Polsce, do stworzenia jednej nowej struktury Sokolstwa Polskiego. Jaką formę wspólnej struktury przyjmiemy, wypowiemy się wszyscy w sposób tylko demokratyczny, na Pielgrzymce. Może to być dotychczasowa struktura czyli Związek Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce wraz z przystąpieniem do Związku wszystkich gniazd, lub powołanie nowego Związku Sokolstwa Polskiego (nazwa umowna). Jednak jestem konserwatystą i tradycjonalistą i proponuję zachowanie oraz poszanowanie w tym nowym Związku całej dotychczasowej działalności dorobku od 1989 r. Związku Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół? w Polsce i Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce.

Nie mam żadnego wpływu, od 10 lat, na działalność ZTG „Sokół” w Polsce oraz nie pełnię od tego czasu żadnych funkcji związkowych. Główni działacze Związku nie podołali w zarządzaniu ogólnopolską organizacją związkową, ogólne niezadowolenie jest powszechnie znane. Mam nadzieję, że doprowadzi się do wspólnego zjazdu sokolstwa i zostaną wybrane nowe władze wspólnego naszego Związku. Pomimo, faktycznie nie funkcjonującego zarządu Związku, gniazda związkowe i poza związkowe w kraju aktywnie działają, to cieszy. Nasze gniazdo sokole w Bydgoszczy – Fordonie działa aktywnie, chociaż wielu z naszych druhów i druhen pomarło lub się postarzało. Podobnie jest w innych gniazdach. Od kilku lat sokolstwo w Polsce przeżywa kryzys krajowego zarządzania. Dotyczy to także Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce.

Sokolstwo Polskie weszło w okres, mam nadzieję ewolucyjnej, wymiany pokolenia druhów i druhen pełniących funkcje kierownicze. Jest teraz szansa na zjednoczenie wszystkich gniazd sokolich w jeden Związek. Nie zmarnujmy tej szansy. Każdy kto kocha „Sokoła” doskonale z tego zdaje sobie sprawę. Zawsze od 1989 r. byłem, jestem i będę za zjednoczeniem gniazd sokolich w jeden Związek. Jest na to obecnie wielka szansa, o ile młodzi duchem sokoli podołają temu wyzwaniu. Seniorzy sokolstwa powinni im pomóc i nie przeszkadzać. Jednym z haseł sokolich jest ?Jednością silni?, hasło podobnie skonstruowane ukradli nam komuniści, podobnie jak wiele innych naszych dóbr i osiągnięć. Wielu dzielnych młodych i w średnim wieku sokołów zarządza zarządami gniazd sokolich w Polsce, dlatego Sokolstwo Polskie w miarę zaczyna oddolnie się integrować na nowo. Właśnie oddolna działalność gniazd sokolich jest bardzo zadowalająca i napawa optymizmem na przyszłość ?Sokoła? w Polsce.

?Sokół? od zarania jest organizacją demokratyczną i należy tylko stosować procedurę zgodną z demokracją sokolą. Zapis w KRS władz ZTG „Sokół” w Polsce kończy się w listopadzie 2017 r. Inicjatywa zwołania Zjazdu Sokolstwa Polskiego podczas Pielgrzymki na Jasnej Górze jest bardzo dobrym pomysłem. Mam nadzieję, że obecne władze ZTG ?Sokół? w Polsce i Rady Odrodzenia TG ?Sokół? w Polsce, oraz niezależna struktura Sokolstwo Polskie koordynująca oddolnie pracę gniazd, zdają sobie sprawę z olbrzymiej odpowiedzialności za przyszłość polskiego ?Sokoła?. Wszystkim sokołom, szczególnie kierującym gniazdami, proponuje ponowne przeczytanie naszego ?Katechizmu Sokolego? druha dr. Mariana Wolańczyka, oraz 10 przykazań Sokolstwa Polskiego. Tam jest dokładnie wszystko zapisane o celach i istocie sokolstwa, o obowiązkach sokoła i obowiązkach sokoła wobec Sokolstwa i wobec innych sokołów. Jest też dokładnie napisane, że w Polsce może być tylko jeden Związek ?Sokoła?. Niech tym Związkiem będzie wspólnie wypracowany, o dotychczasowe idee i tradycje Sokolstwa Polskiego od 1867 r., nowy zreformowany Związek Sokolstwa Polskiego (nazwa umowna).

Szanowni Druhowie, Seniorzy Sokolstwa kierujący krajowymi strukturami, nadszedł czas przekazania sztandaru, młodemu pokoleniu sokołów w Polsce. Szanowni Druhowie i Druhny, przybywajcie na Jasną Górę z pisemnymi upoważnieniami swoich gniazd do reprezentowania ich jako delegaci na Zjeździe Zjednoczeniowym na Jasnej Górze. Bardzo proszę Szanownych Druhów Konrada Firleja, Zbigniewa Okorskiego o pomoc następnemu pokoleniu sokołów o włączenie się, oraz wyrażenie dobrej woli do powstania wspólnego Związku. Jednocześnie, obserwując zaangażowanie i operatywność Szanownego Druha Damiana Małeckiego, proszę o wspólną koordynację podczas przygotowań do zorganizowania Zjazdu Sokolstwa na Jasnej Górze. Zwracam się do wszystkich młodych sokołów i sokolic o włączenie się w działalność na rzecz naszego Zjazdu na Jasnej Górze. Serdecznie proszę Szanownego Druha ks. Marcina Kostkę, oraz naszych opiekunów i kapelanów sokolich o poprowadzenie Pielgrzymki na Jasnej Górze w 150-lecie Sokolstwa Polskiego do Najświętszej Maryi Panny Królowej i Hetmanki Polski.

Pamiętajmy wszyscy, nasze wspólne działania mają na celu przyszłe włączenie się w obronę i pomyślność Polski naszej kochanej Ojczyzny. Zwracam się do wszystkich sokołów druhów i druhen w Polsce o wspólną odpowiedzialność za przyszłość sokolstwa w Polsce. Pisząc mój list otwarty kierowałem się troską i dobrą wiarą o pomyślność i przyszłość Sokolstwa Polskiego. Niech nas wszystkich polskich sokołów łaskawy Bóg prowadzi. Szczęść Boże! W zdrowym ciele zdrowy duch. Czołem !!!

Druh Andrzej Bogucki

Bydgoszcz, dnia 19.08.2017 r.

Zostaw komentarz

komentarzy