List otwarty Sokolstwa Polskiego

Działacze sokoli z całego kraju postanowili wspólnie wystąpić do wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z prośbą o przedstawienie swoich poglądów na temat bezpieczeństwa i obronności naszego Kraju. W tym celu nasz list otwarty został wysłany na adresy e-mail wszystkich sztabów wyborczych. Wszelkie odpowiedzi zaprezentujemy na łamach naszego portalu (wSokole.pl), w tym celu uruchomiliśmy zakładkę „List otwarty”, gdzie znajdą się ewentualne stanowiska kandydatów, które pozostawiamy ocenie naszych czytelników. Poniżej treść listu otwartego oraz lista Towarzystw, które poparły inicjatywę.

 sokol

Szanowny Panie Prezydencie/ Kandydacie

     Od powstania w 1867 r. Towarzystwo Gimnastyczne ?Sokół? zawsze zabiegało o sprawność fizyczną i umiejętności swoich członków po to, aby w czasach próby stanowić jak największe wsparcie w walce o wolność i niepodległość. Odegraliśmy znaczącą rolę w zorganizowaniu polskiego harcerstwa, a dzięki wieloletnim przygotowaniom tysiące naszych ochotników zasiliło szeregi Błękitnej Armii  Józefa Hallera. Wcześniej, naszych sokolich ochotników nie zabrakło w Legionach Piłsudskiego i innych polskich formacjach walczących na wszystkich frontach I wojny światowej. Jednak największe uznanie i szacunek  zyskaliśmy dzięki powszechnemu udziałowi naszych członków w Powstaniu Wielkopolskim oraz powstaniach śląskich. Nie sposób nie wspomnieć o działalności naszych druhów, którzy zapoczątkowali i upowszechnili sport na ziemiach polskich. Wieloletnia
i wytężona praca dała naszym członkom umiejętności i wiarę w zwycięstwo.

     W związku z powyższym, jako działacze najstarszego polskiego stowarzyszenia patriotycznego, w trosce o bezpieczeństwo Państwa Polskiego zwracamy się z prośbą o publiczne ustosunkowanie się do poniższych pytań.

  1. Jak Pańskim zdaniem powinien zostać rozwiązany problem powszechnego przeszkolenia wojskowego w Polsce?
  2. Czy Polsce potrzebne jest wzmocnienie systemu obronnego? Jeśli tak, to w jaki sposób po objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będzie Pan do tego dążył?
  3. Czy członkostwo w NATO jest wystarczającym środkiem gwarantującym bezpieczeństwo naszego państwa?
  4. Jakiego rodzaju polityka międzynarodowa Państwa Polskiego mogłaby przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa Polski? Jak widzi Pan rolę urzędującego prezydenta w tej kwestii?

     Będziemy wdzięczni za odpowiedź, która umożliwi stworzenie zestawienia poglądów kandydatów na kwestię obronności państwa i upowszechnienie ich wśród wyborców. Wierzymy, że Pańska odpowiedź na nasz apel pozwoli rozpocząć rzeczową i merytoryczną dyskusję dotyczącą bezpieczeństwa i obronności Polski.

Podpisali:

druh Wojciech Bolesław Wójcicki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Białymstoku

druh Jan Członkowski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Brwinowie

druh Robert Szamałek, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Bydgoszczy

druhna Krystyna Dżuła, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Dynowie

druhna Barbara Dziedzic, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Inowrocławiu

druh Marcin Jasiński, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? Kraków-AGH

druh Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lesznie

druh Tomasz Stańko, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Lublinie

druh Stanisław Marek, prezes Odrodzonego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Mielcu

druh Tadeusz Tomczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? 1893 Mielec

druh Józef Zaskalski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Mielcu

druh Marcin Witaszak, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Obornikach

druh Robert Kołaczyk, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? Poznań-Winiary

druh Grzegorz Bielec, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Rzeszowie

druh Przemysław Morończyk, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Rzeszowie

druh Bronisław Kielar, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Sanoku

druh Damian Lewandowski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Szczecinie

druh Andrzej Olejnik, prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół ? Świat Pracy? Tarnów

druh Hieronim Bucior, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Tomaszowie Lubelskim

druh Zbigniew Okorski, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Warszawie

druh Stanisław Marduła, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Zakopanem

druh Bogusław Prętki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego ?Sokół? w Zbąszyniu

Lista Towarzystw Gimnastycznych ?Sokół?, które popierają list, pozostaje otwarta aż do wyborów.

Zostaw komentarz

komentarzy