Mija 25 lat od wznowienia działalności pierwszego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”!

Opłatek Sokoli oraz XXV-lecie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Warszawie

Po 50 latach niebytu, 10 stycznia 1989 r., nastąpiła ponowna rejestracja warszawskiego „SOKOŁA”, która stała się precedensem umożliwiającym rejestrację innych Towarzystw na terenie całego kraju. 11 listopada 1989 w Inowrocławiu odbył się zjazd reaktywujący działalność Związku Towarzystw Gimnastycznych „SOKÓŁ” w Polsce, a 1 marca 1990 r. jego formalna rejestracja. W związku z powyższym druhowie TG „Sokół” w Warszawie zapraszają na uroczysty opłatek sokoli, połączony z obchodami XXV-lecia gniazda. Spotkanie odbędzie się 13 stycznia 2014 r. o godz. 17.00 w Muzeum Niepodległości na Al. Solidarności 62 w Warszawie.

„Sokół” w PRL

Niewiele po zakończeniu II wojny światowej druhowie z ponad 90 Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”, którym udało się przetrwać wojenną hekatombę, spotkali się w Krakowie w celu wznowienia działalności w nowych powojennych warunkach. Niestety władze takiej zgody nie wydały i „Sokół” został w 1947 r. ostatecznie zdelegalizowany i zlikwidowany. Z tą decyzją druhowie nigdy się nie pogodzili, część z nich przeszła do pracy w konspiracji, pozostali szukali możliwości reaktywowania działalności poprzez szukanie porozumienia z komunistami. Nieustające zabiegi na niewiele się zdały, a działalność „Sokoła” stała się możliwa dopiero w schyłkowym okresie PRL. 50 lat przerwy nie przerwało sokolich więzi i to na nich podstawie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” wznowiło działalność w kilkudziesięciu gniazdach na terenie całego kraju, jako pierwsze zostało zarejestrowane gniazdo w Warszawie, którego Jubileusz obchodzić będziemy dziś.

oplatek-zaproszenie

Zostaw komentarz

komentarzy