Nowe gniazdo „Sokoła” w Andrychowie!

W Andrychowie (powiat wadowicki, województwo małopolskie) powstało kolejne gniazdo „Sokoła”. „Sokół” andrychowski kontynuuje chlubne tradycje miejscowego „Sokoła” założonego przed 115 laty w 1903 r., zrzeszającego nie tylko mieszczaństwo, inteligencję i wolne zawody, ale także majstrów, techników, inżynierów, a nawet robotników miejscowych zakładów metalowych i bawełnianych.

Herb Andrychowa

Polskie Stowarzyszenie Gimnastyczne „Sokół” w Andrychowie

„Sokół” w Andrychowie istniał do 1939 r., zrzeszając w szczytowym okresie rozwoju ponad 110 członków. Myśl ponownego założenia gniazda „Sokoła” w mieście pojawiła się w 2017 r., kiedy to z inicjatywy druha dra hab. Andrzeja Nowakowskiego na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 umieszczono tablicę pamiątkową informującą, że w tym budynku ćwiczyły przedwojenne sokoły.


Tablica upamiętniająca TG „Sokół” w Andrychowie

Siedzibą reaktywowanego „Sokoła” w Andrychowie jest Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, zwany „bawełnianką”, a pierwszym prezesem wybrana został druhna mgr Grażyna Gwoździewicz, dyrektor szkoły, z zawodu nauczycielka wf, niegdyś siatkarka. Naczelnictwo andrychowskiego gniazda „Sokoła” powierzono nauczycielowi wf i zarazem instruktorowi gimnastyki sportowej druhowi mgr. Januszowi Cepcerowi.

druh Andrzej Nowakowski

Zostaw komentarz

komentarzy