Nowe gniazdo „Sokoła”

Liczba sokolich gniazd zwiększyła się – do tego zacnego grona dołączyło gniazdo w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dnia 3 listopada 2021 roku w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się zebranie założycielskie miejscowego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Podczas zebrania uchwalono status gniazda, a także wybrano jego władze.

Piotr Janusiewicz, nowy prezes gniazda, stoi drugi od lewej. Trzeci od lewej druh prof. Andrzej Nowakowski

Na stanowisko prezesa gniazda wybrano druha Piotra Janusiewicza (ur. w 1969 roku w Wadowicach) – dyrektora miejscowego liceum i jednocześnie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naczelnikiem sokołów w nowym gnieździe została druhna Anna Bednarz, nauczycielka wychowania fizycznego. W skład członków-założycieli kalwaryjskiego gniazda weszli nauczyciele liceum. Tam też będzie mieściła się siedziba gniazda w Kalwarii Zebrzydowskiej. Gościem specjalnym zebrania był druh dr hab. Andrzej Nowakowski z sokolego gniazda w Rzeszowie.

Należy nadmienić, że jeżeli chodzi o Kalwarię Zebrzydowską, to jest to reaktywowane gniazdo. W mieście tym funkcjonował już oddział TG „Sokół”. „Pierwsze” kalwaryjskie gniazdo założone zostało w 1898 roku z inicjatywy Władysława Niemczynowskiego. Funkcjonowało ono do 1939 roku. Po 81 latach gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało więc reaktywowane!

Warto zaznaczyć, że w tym roku w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się już „sokole” uroczystości – dnia 19 września odsłonięto tablicę i nazwano ulicę na cześć wspomnianego już Władysława Niemczynowskiego, o czym więcej pisaliśmy tutaj

Zostaw komentarz

komentarzy