Nowe władze „Sokoła” w Lesznie wybrane!

Nadzwyczajne Walne Zebranie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, które odbyło się 15 września 2014 r., zgromadziło 20 członków gniazda. Podczas zebrania podjęto kilka kluczowych decyzji, które mają poprawić funkcjonowanie stowarzyszenia w przyszłości, m.in. powołano do życia Polową Drużynę Sokoła, która ma zająć się szkoleniem wojskowym i paramilitarnym pod kontrolą druha Łukasza Pacholskiego oraz nadano członkostwo honorowe druhnie Irenie Nowackiej (102 lata), najstarszej żyjącej członkini leszczyńskiego „Sokoła”.

Na samym początku prezes leszczyńskiego „Sokoła” Damian Małecki podsumował ponad 3 lata działalności Towarzystwa. Mówił o imprezach, uroczystościach i wydarzeniach, które swoim zasięgiem objęły Leszno i okolice oraz o tym, co udało się zrobić i jaki wpływ Towarzystwo wywarło na leszczyńską społeczność. Warto dodać, że po raz pierwszy od zlikwidowania „Sokoła” w Lesznie w 1939 r. przez Niemców, o jego historii i działalności mówiły leszczynskie władze samorządowe oraz media, które przypominały rolę członków gniazda w walkę o polskość i wolność Leszna. Ponadto ze sprawozdania wynikało, że działalność gniazda obfitowała m.in. w wydarzenia kulturalne (premiery 2 książek napisanych przez druhów TG „Sokół” w Lesznie), organizację obchodów świąt państowywch, wykłady historyczne, imprezy sportowe spotkania z lokalnymi działaczami, podjęto także współpracę z innymi Towarzystwami z całego kraju (m.in. „Sokół” z Perkowa, a nawet Sanoka) i innymi organizacjami i stowarzyszeniami z Leszna.

003 - Zebranie wyborcze  Sokó? 15.09.2014.r. Leszno

Następnie dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. W tajnym głosowaniu prezesem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie wybrano ponownie Damiana Małeckiego. Funkcję wiceprezesa objął Jerzy Kostański, który w batalii o wiceprezesurę zmierzył się z druhną Haliną Cichocką-Nowak. Praca i zaangażowanie druhny Haliny zostały również docenione, ponieważ po głosowaniu o wyborze wiceprezesa, jednogłośnie została wybrana na sekretarza gniazda – trzecie co do ważności stanowisko w zarządzie. W kolejnych głosowaniach wybrani zostali skarbnikiem Zenon Białasik (do tej pory pełnił funkcję sekretarza), naczelnikiem Łukasz Pacholski, naczelniczką Alicja Grabianowska, a gospodarzem Łukasz Brzezewski.

Podczas zebrania dokonano zmiany statutu, co umożliwi uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz zapewni lepsze funkcjonowanie Towarzystwa.

Uczestnicy zebrania jednogłośnie uchwalili członkostwo honorowe dla Ireny Nowackiej – przedwojennej i obecnie najstarszej członkini leszczyńskiego „Sokoła”, która w tym roku obchodzić będzie 102. urodziny. Zebranie zakończyła dyskusja nad powstaniem i zadaniami Polowej Drużyny Sokoła. Uczestnicy zebrania zastanawiali się nad finansowaniem przedsięwzięcia, zapewnienia wsparcia instruktorskiego oraz środkach bezpieczeństwa. W długiej dyskusji szukano najlepszych sposobów funkcjonowania nowej sekcji. Nie bez znaczenia jest inicjatywa druha Łukasz Pacholskiego, który od dawna zabiega o powstanie sekcji.

004 - Zebranie wyborcze  Sokó? 15.09.2014.r. Leszno

Zebranie zakończyło się około 22.00. Udana pierwsza kadencja gniazda oraz wysoka liczba uczestników i zaangażowanie druhów w obrady pozwala mieć nadzieję, że TG „Sokół” na stałe zagościł w Lesznie.

Zostaw komentarz

komentarzy