Nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce!

W trakcie Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego odbywającego się w dniach 29-30 września 2017 r. w Częstochowie wybrano nowe władze Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce. Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce ma siedzibę w Warszawie i liczy obecnie 36 gniazd „Sokoła”, z czego 4 poza granicami Polski (Litwa, Ukraina, Austria) i jest największą organizacją sokolą w kraju.

Uczestnicy Nadzwyczajnego Zjazdu Sokolstwa Polskiego w Częstochowie

Pierwszy dzień Zjazdu

Dzień przed oficjalnymi obradami Zjazdu Rady Sprawozdawczo-Wyborczej ZTG „Sokół” w Polsce zaplanowanymi na 30 września, druhowie przez ponad 4 godziny dyskutowali nad przyszłością organizacji. Jako pierwszy historię „Sokoła” oraz proponowane zmiany zaprezentował druh Damian Małecki. Następnie o planach działalności Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich mówił druh Marek Kasperski. Przedstawiony przez niego program obejmował szkolenia zaawansowane dla Polowych Drużyn Sokolich (m.in. posługiwanie się bronią, strzelectwo i musztrę), ale także ćwiczenia dotyczące bezpieczeństwa uczniów szkół (aktywny strzelec) i samoobronę dla kobiet (ESDS). Program został tak skonstruowany, że może z niego skorzystać dowolne Towarzystwo na terenie kraju. Głównym celem Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich będzie dostarczanie wstępnie przeszkolonych i najbardziej ideowych przyszłych funkcjonariuszy Policji, żołnierzy Wojska Polskiego i innych służb mundurowych. Po druhu Kasperskim głos zabrał druh dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa, mistrz Europy oraz wicemistrz świata w akrobatyce, który przedstawił realne koncepcje i możliwości stosowania gimnastyki powszechnej w „Sokole” oraz współpracę w tym zakresie z innymi organizacjami. Jako ostatni przemawiał druh Wojciech Zrayko z Bytomia, który skupił się na promocji organizacji w środkach masowego przekazu. Dyskusja programowa trwała do późnych godzin nocnych i momentami była bardzo intensywna.

Obrady

Oficjalne obrady rozpoczęły się następnego dnia 30 września 2017 r. o godz. 9.00 na Jasnej Górze. Delegaci z 21 Towarzystw obecnych na Radzie nie mieli wątpliwości dotyczących kierunku zmian. W związku z czym na wniosek prezesa Damiana Małeckiego w ogromnej większości poprali głęboką reformę Związku. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć powołanie Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich z Komendantem Markiem Kasperskim na czele oraz zmiany w statucie obejmujące sposób reprezentacji i strukturę organizacji. Szereg uchwał obejmował zmiany w statucie, likwidację dzielnic i okręgów, ustanowienie elektronicznego sposobu komunikowania się i głosowania zarządu Związku oraz wiele innych zmian umożliwiających sprawne i szybkie działanie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Większość propozycji, z którymi druhowie mogli zapoznać się jeszcze przed zjazdem, przyjęta została bez poprawek.

Koncepcja funkcjonowania Związku przedstawiona przez działaczy leszczyńskiego „Sokoła” i zaprzyjaźnione gniazda zyskała pełną akceptację zgromadzonych, w związku z czym powierzono im kierowanie zarządem głównym Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce na najbliższe cztery lata.

Na stanowisko prezesa ZTG „Sokół” w Polsce wybrano druha Damiana Małeckiego z Leszna. Funkcję pierwszego wiceprezesa objął druh dr Grzegorz Bielec z Rzeszowa, drugim wiceprezesem wybrano druha Tomasza Stańko z Lublina. Sekretarzem Generalnym wybrana została druhna Halina Cichocka-Nowak. Stanowisko naczelnika oraz Komendanta Naczelnej Komendy Polowych Drużyn Sokolich objął druh Marek Kasperski, dotychczasowy komendant PDS w Lesznie. Funkcję skarbnika zarządu pełnił będzie druh Wojciech Zrayko z Bytomia. Pozostałe funkcje członków zarządu z rekomendacji prezesa Małeckiego objęli: Sławomit Czech z Katowic, Renata Łakoma ze Zbąszynia, Piotr Mazur z Lublina, Zbigniew Okorski i Małgorzata Haller z Warszawy, Jan Członkowski z Brwinowa, Adam Skorupinski z Perkowa, Rafał Guciński z Leszna i Marcin Jasiński z Krakowa.

Członkowie zarządu ZTG „Sokół” w Polsce. Od lewej: Sławomir Czech, Zbigniew Okorski, Marcin Jasiński, Adam Skorupinski, Damian Małecki, Marek Kasperski, Renata Łakoma, Halina Cichocka-Nowak, Jan Członkowski, Małgorzata Haller.

Członkostwo honorowe

Przez aklamację przyznano druhowi Zbigniewowi Okorskiemu z Warszawy godność prezesa honorowego ZTG „Sokół” w Polsce. Prezes gniazda warszawskiego godność tę otrzymał za blisko 30 lat pracy w zarządzie Związku, m.in. na funkcjach prezesa i wiceprezesa. Jednogłośnie uchwalono także członkostwo honorowe dla prof. Jana Żaryna, największego promotora i propagatora idei „Sokoła” w ostatnich latach. Obrady zakończyło uroczyste nabożeństwo przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, w trakcie którego kazanie wygłosił kapelan Sokolstwa Polskiego ks. Marcin Kostka.

Na Nadzwyczajnym Zjeździe Sokolstwa Polskiego w Częstochowie pojawili się delegaci z 21 Towarzystw: Warszawa, Bydgoszcz, Zakopane, Brwinów, Dębica, Leszno, Perkowo, Zbąszyń, Poznań, Zgierz, Bukówiec Górny, Bytom, Katowice, Gliwice, Rzeszów, Malawa, Kraków, Szamotuły, Lublin oraz z Ukrainy i Austrii. Ponadto swoich obserwatorów wysłały gniazda z Sanoka oraz Mielca. Za część religijną zjazdu odpowiadał kapelan ks. Marcin Kostka. Wolę współpracy oraz akces do nowego Związku zgłosił szereg nieobecnych gniazd, które zostaną przyjęte do organizacji na najbliższym posiedzeniu zarządu.

W najbliższych kilku tygodniach trwać będzie reorganizacja Związku. Jednak już teraz można powiedzieć, że głębokie reformy oraz szeroka wymiana kadr (średnia wieku osób zasiadających w zarządzie obniżyła się o około 20 lat) powodują, że Związek może z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Damian Małecki

 

Foto.: Rafał Guciński

Zostaw komentarz

komentarzy