Nowy oddział Polowej Drużyny Sokoła!

Na terenie Gminy Abramów działalność rozpoczęła Polowa Drużyna Sokoła. Wcześniej oddziały PDS powstały w Lublinie, Lesznie, Tarnowie, Rymanowie i Sanoku. Od kilku tygodni przedstawiciele „Sokoła” pracują nad pierwszymi wspólnymi ćwiczeniami Polowych Drużyn Sokoła z terenu całej Polski. Takie manewry odbędą się najpewniej już na początku sierpnia 2016 r. Planowane jest również powołanie wspólnego dowództwa, które zajmie się koordynacją ćwiczeń i organizacją szkoleń.

Polowa Drużyna Sokoła

Jest to organizacja paramilitarna, która w Polsce ma długą tradycją historyczną.  Zorganizowana jest na wzór wojskowy, jest drużyna, pluton, kompania, jest szkolenie wstępne tzw. ?unitarka?, są wykłady, szkolenia specjalistyczne, treningi z zakresu walki wręcz oraz inne zajęcia. Drużyna z terenu Gminy Abramów należy do II Plutonu Pierwszej Kompanii Kadrowej im. Św. Michała Archanioła działającej w Lublinie.

IMG_20160116_152101

Początki

Około rok temu odbyły się pierwsze szkolenia, na które przyjechali wraz z instruktorami członkowie plutonu z terenu lubelskiego. Przeprowadzenie ćwiczeń w terenie wymaga zgłoszenia i uzyskania pozwolenia od wójta gminy. W tym szkoleniu, po wcześniejszym przygotowaniu wstępnym, wzięło udział kilku druhów z Gminy Abramów, m.in Grzegorz Konieczka (koordynator PDS na terenie Gminy Abramów), Marcin Malesa, Kamil Kula, Michał Białek, Albert Rojek.

IMG_20160116_152314

Aby wziąć udział w szkoleniu, trzeba wypełnić pewne wymagania. Poza chęcią, odpowiednim nastawieniem i wytrwałością, potrzebne jest też odpowiednie wyposażenie: umundurowanie (bluza, spodnie, ocieplacze, kurtka,), obuwie wojskowe, suchy prowiant, oraz ewentualnie replika broni potrzebna do zajęć taktycznych. Szkolenie, o którym mowa powyżej, miało na celu przećwiczenie kilku umiejętności takich jak; rozpoznanie w terenie, posługiwanie się mapą i kompasem, przemarsz w terenie zielonym czy taktyka pola walki. Ćwiczenia odbywają się cyklicznie, zgłaszać mogą się mężczyźni, ale też kobiety.

Pasja i hart ducha

Jak z tego widać przynależność do drużyn polowych niesie z sobą spore wymagania, trzeba mieć pasję do ?żołnierki?, hart  ducha, być zdyscyplinowanym, zaangażowanym, umieć współpracować z innymi. Jest też stała formacja poprzez:  udział w uroczystościach patriotycznych i historycznych,  kursy edukacyjne, wyjazdy szkoleniowe, kursy obsługi broni palnej, strzelanie, treningi sztuk walki, angażowanie do pomocy potrzebującym (np. rodakom na wschodzie), są też spotkania integracyjne, wspólne ogniska itp.

PDS11

Członkowie drużyn sokolich składają przysięgę:

?Ja [Imię Nazwisko] wstępując w szeregi Polowej Drużyny Sokolej, w obliczu Boga Wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego, Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Świętego Michała Archanioła i Braci Sokolej, Przysięgam służyć wiernie Bogu i Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej, stać na straży jej honoru i tradycji oraz bronić Świętej Wiary Katolickiej. Przysięgam zachować Przykazania Sokole, być posłuszny zwierzchnikom i dochować tajemnic organizacji. Tak mi dopomóż Bóg?

Wracając do terenu Gminy Abramów warto wspomnieć, że koordynatorem Polowych Drużyn Sokoła jest Grzegorz Konieczka. Do jego zadań należy propagowanie, tworzenie i rozszerzanie drużyn sokolich na terenie Gminy Abramów i gmin sąsiednich. Być może w niedługim czasie zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne. Dla tych, którzy zainteresowani byliby uczestnictwem już teraz, mogą skontaktować się z koordynatorem Grzegorzem Konieczką.

Gen polskości

Na koniec krótka refleksja. Jest w genie polskości rzecz stała ? mimo wielu prób zohydzenia polskiej historii, prób pozbawienia dumy z dokonań naszych przodków, czy ośmieszania służby żołnierskiej ? odradza się miłość do Ojczyzny. Szczególnie cieszy, że dotyczy to młodego pokolenia, które nie wstydzi się manifestować swojego patriotyzmu czy przywiązania do wiary Ojców. Co więcej, to dzięki młodzieży na nowo zostało przywrócone takie hasło jak: BÓG ? HONOR ? OJCZYZNA. Hasło to można usłyszeć coraz częściej (chociażby na Marszu Niepodległości), którego najliczniejszymi uczestnikami są ludzie młodzi.

W. Komsta

Fotografie udostępnione przez G. Konieczkę na stronie naszabramow.pl

Źródło: naszabramow.pl

Zostaw komentarz

komentarzy