Obóz Wojskowy Polowych Drużyn Sokolich!

Trwają intensywne przygotowania do największego w tym roku obozu wojskowego Polowych Drużyn Sokoła. Tegoroczne ćwiczenia przeprowadzone zostaną w dniach 8-17 sierpnia 2016 r. na terenie jednostki wojskowej w Bemowie Piskim.

PDS OW

Strzelanie, walka wręcz

Na uczestników zajęć organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Lublinie czeka strzelanie, taktyka, walka wręcz, symulator śnieżnik, zajęcia saperskie, itp. Dodatkowo 15 sierpnia zaplanowany został jednodniowy wyjazd do Warszawy, którego koszty są uwzględnione w cenie. Zajęcia rozpoczynają się już 8 sierpnia rano, a zakończą 17 sierpnia po południu. W związku z czym dla uczestników obozu przewidziane zostały noclegi z 7 na 8 sierpnia oraz 17 na 18 sierpnia. Transport odbywa się we własnym zakresie.

Miejsce, termin, zgłoszenia

Termin: 8-17 sierpnia 2016;
Miejsce: jednostka wojskowa w Bemowie Piskim;
Koszt: 650 zł + dojazd (kwota może ulec zmniejszeniu, jeśli otrzymamy dofinansowanie);
Dojazd: we własnym zakresie (jest możliwość transportu z Ełku, jeżeli dojedzie się tam pociągiem, tylko należy wcześniej napisać o tym w zgłoszeniu).

Zgłoszenia:
Do 28 lipca drogą mailową na adres: pds@tgsokol.lublin.pl
W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, pesel, adres zamieszkania, nr dowodu/legitymacji, nr rej. samochodu (jeśli ktoś zamierza przyjechać własnym).

Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo zabrać ze sobą wypełnioną zgodę rodziców! 
Zgoda.pdf

Szczegóły dotyczące obozu na Polowe Drużyny Sokole

Zostaw komentarz

komentarzy