Odsłonięcie tablicy i nazwy nowej ulicy w Kalwarii Zebrzydowskiej

W Kalwarii Zebrzydowskiej w niedzielę 19 września 2021 r. z inicjatywy druha prof. Andrzeja Nowakowskiego miała miejsce uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nazwy ulicy dedykowanej założycielowi i wieloletniemu prezesowi „Sokoła” w tym mieście Druhowi Władysławowi Niemczynowskiemu (1867-1952).

W uroczystościach udział wzięli Burmistrza Miasta Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Janusiewicz, Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Danuta Kawa, radni gminy oraz władze ZTG „Sokół” w Polsce na czele z druhem prezesem Damianem Małeckim i Sekretarz Generalną Haliną Cichocką-Nowak, a także druhna Grażyna Gwoździewicz, prezeska TG „Sokół” w Andrychowie i delegacja TG „Sokół” w Sanoku. W czasie uroczystości odczytano list od Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego.

Uczestnicy uroczystości punktualnie o godz. 12.00 wyruszyli spod siedziby Urzędu Miasta do siedziby budynku klubowego MKS „Kalwarianka”, na którym została odsłonięta tablica poświęcona założycielowi i wieloletniemu prezesowi kalwaryjskiego gniazda „Sokoła”. Pod tablicą głos zabrał burmistrz miasta, radna Danuta Kawa, druh Andrzej Nowakowski oraz prezes ZTG „Sokół”. Po przemówieniach nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy.

Na zdjęciu od lewej druh Andrzej Nowakowski (z lewej stoi tyłem), druh Damian Małecki oraz Burmistrz Augustyn Ormanty

Następnie uczestnicy uroczystości udali się na skrzyżowanie al. Jana Pawła II i ul. Mickiewicza, gdzie fragment dawnej ulicy Broniewskiego został uchwałą Rady Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przemianowany na ul. Władysława Niemczynowskiego. Odsłonięcia nazwy nowej ulicy dokonali Burmistrz Augustyn Ormanty, Przewodniczący Rady Miasta Piotr Janusiewicz, prezes Damian Małecki oraz druh Andrzej Nowakowski.

Władysław Niemczynowski (1867-1952)

Druh Władysław Niemczynowski był i pozostaje jedną z najbardziej znamienitych postaci w całej ponad 400-letniej historii Nowego Zebrzydowa oraz współczesnej Kalwarii Zebrzydowskiej. Był on w 1897 r. założycielem pierwszej państwowej szkoły stolarskiej w mieście, a rok później (w 1898 r.) założył gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, będąc jego wieloletnim prezesem. W latach 1911-1912 zbudował obiekt sokoli, który do czasu jego rozbiórki w 1964 r. stał obok budynku biblioteki miejskiej (na obecnym parkingu i przystanku do komunikacji podmiejskiej). Podczas Wielkiej Wojny (1914-1918) walczył z zaborcami w szeregach Legionów Polskich, otrzymując stopień oficerski (kapitana).

W okresie Polski międzywojennej promował sport, działalność kulturalno-artystyczną, dając się poznać jako osoba dbająca o rozwój samorządu terytorialnego i gospodarczego (rzemieślniczego). Był jednym z inicjatorów corocznych targów meblowych, a także pełnił funkcje wiceburmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej. W 1928 r. z jego inicjatywy ufundowano sztandar sokoli, który do dziś przechowany jest w Towarzystwie Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX w. obok budynku „Sokoła”, który wówczas został rozbudowany i zmodernizowany powstało wielofunkcyjne boisko.

W dniu 3 maja 1939 r. podczas ostatnich przed wybuchem wojny obchodów Konstytucji 3 Maja, na uroczystości w Zamku Królewskim w Warszawie, Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki za wybitne zasługi w wielu dziedzinach życia społecznego, udekorował Władysława Niemczynowskiego orderem Polonia Restituta.

Podczas wojny i okupacji zachował godną i patriotyczną postawę, wspomagając ruch oporu (ZWZ-AK). Po zakończeniu wojny, w latach 1945-1950, po rozwiązaniu gniazda „Sokoła” w Kalwarii Zebrzydowskiej przez władze komunistyczne, pojechał odbudowywać przemysł drzewny (meblarski) na Ziemiach Odzyskanych. Spoczywa na cmentarzu parafialnym w Zebrzydowicach.

Zostaw komentarz

komentarzy